Friday, August 17, 2018

BNG Bank en VNG dagen ondernemers uit tot verduurzaming

BNG Bank en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten roepen ondernemers op mee te doen aan de Global Goals Social Impact Challenge. Ze vragen ondernemers om ideeën die gemeentelijk duurzaamheidsbeleid ondersteunen. Goede ideeën maken kans op financiering vanaf een bedrag van 100.000 euro. Inzenden kan tot en met 9 september.

De ideeën moeten bijdragen aan doel 12: ‘Verantwoorde productie en consumptie’ van de in 2015 door de VN vastgestelde Global Goals for Sustainable Development. Bijna alle landen ter wereld, inclusief Nederland, hebben zich gecommitteerd aan deze duurzaamheidsagenda voor 2030. In Nederland werken gemeenten via de Gemeenten4GlobalGoals campagne, waarbij ruim 60 gemeenten zijn aangesloten, samen aan het behalen van de Global Goals agenda.

Sinds 2017 werken BNG Bank en de VNG samen om gemeenten te stimuleren om concreet invulling te geven aan de Global Goals. Zo organiseren de partners in september regionale bijeenkomsten voor gemeentebestuurders over de Global Goals.

Met de Global Goals Social Impact Challenge dagen BNG Bank en de VNG ondernemers uit om creatieve en financierbare oplossingen aan te dragen die bruikbaar zijn voor de implementatie van gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.

Vanaf nu tot uiterlijk 9 september kunnen ondernemers ideeën indienen bij BNG Bank en de VNG, via de website www.vng.nl/global-goals-social-impact-challenge.

Rabobank stelt prijsverwachting huizenmarkt naar boven bij: 8,7 procent prijsstijging in 2018

Huizen in Nederland werden in de eerste helft van 2018 gemiddeld 8,9 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is hoger dan verwacht, onder meer doordat woningkopers veel vaker overbieden dan voorheen. Naar verwachting zullen de huizenprijzen in heel 2018 gemiddeld 8,7 procent stijgen. Dat schrijven economen van Rabobank in hun vandaag verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt. Eerder dit jaar gingen zij nog uit van een prijsstijging van 8,0 procent. De verkoop van huizen gaat juist minder hard.

Senior-woningmarkteconoom Christian Lennartz legt uit: ‘De hoge huizenprijzen ondermijnen het vertrouwen van Nederlanders in de woningmarkt. Meer mensen geven inmiddels aan dat het een ongunstige tijd is om een huis te kopen.’ Lennartz wijst erop dat dit, samen met het gebrek aan keuze voor zowel starters als doorstromers, naar verwachting zal leiden tot minder woningverkopen. ‘Voor heel 2018 gaan we uit van zo’n 225.000 verkopen, een stuk minder dan de 242.000 in 2017.’

De Rabo-econoom is daarnaast somber over de nieuwbouwmarkt in Nederland: ‘Het gebrek aan huizen is een van de belangrijkste factoren achter de problemen op de woningmarkt. Fors meer bouwen is dan ook een belangrijk doel uit de Nationale Woonagenda van het kabinet. Toch is het aantal verleende nieuwbouwvergunningen afgelopen halfjaar sterk gedaald. Met dit tempo loopt de bouw van nieuwe huizen nog steeds ver achter bij de groei van het aantal huishoudens.’

Vooral bedrijven kwetsbaar bij stijgende rente

Hoewel de economie al jaren sterk groeit, blijven de private schuldratio’s in Nederland en het eurogebied hoog. Vooral voor niet-financiële bedrijven komt de schuldhoudbaarheid in gevaar bij stijgende rentes. Huishoudens zijn beter bestand tegen een rentetoename, onder meer door de langere looptijd en de vaste-rentestructuur van hun leningen.

In Nederland bedroeg de schuld van huishoudens in 2017 107 procent van het bbp en die van niet-financiële bedrijven 113 procent van het bbp. Daarmee is het schuldniveau in Nederland, vergeleken met dat in het eurogebied (schuld van huishoudens: 58 procent; schuld van niet-financiële bedrijven: 83 procent), hoog.

Als in de toekomst de rente zal stijgen, rijst de vraag in hoeverre de private schuldniveaus minder houdbaar worden.

Een toename van de marktrente werkt niet meteen door op de gemiddelde rente die huishoudens en bedrijven betalen. Deze gemiddelde rente hangt onder andere af van de looptijd en de
renteafspraken over de schuld. Daarmee wordt in onze achterliggende analyse rekening gehouden door naar gemiddelde betaalde rentes te kijken. Hieruit blijkt dat een stijging van de korte rente met 25 basispunten (bp) na zeven kwartalen bijna volledig is doorgegeven in de gemiddelde rente voor niet-financiële bedrijven. Het effect voor huishoudens is kleiner, doordat de rente voor huishoudens doorgaans voor een langere periode wordt vastgezet.

Thursday, August 16, 2018

Rabobank: 1.698 miljoen euro nettowinst in eerste halfjaar 2018

Rabobank heeft in het eerste halfjaar van 2018 een nettowinst behaald van 1.698 miljoen euro, 12 procent meer dan in het eerste halfjaar van 2017. Dit resultaat is voor een deel te danken aan de aanhoudend gunstige economische ontwikkeling, waardoor de kredietverliezen laag waren. De inkomsten bleven op peil en de kosten daalden.

De kredietverlening en de toevertrouwde middelen namen verder toe toe. De kapitaalpositie is volgens de bank sterk: de fully loaded common equity tier 1 ratio liep verder op, tot 15,8 procent. Het rendement op geïnvesteerd vermogen kwam uit op 8,8 procent, boven de doelstelling van 8 procent.

Ook in het afgelopen halfjaar heeft Rabo naar eigen zeggen vol ingezet op het verbeteren van de dienstverlening aan zijn klanten en de versterking van de coöperatieve bank. Innovatie en duurzaamheid krijgen daarbij prioriteit.

In Nederland bankiert 59 procent van de particuliere klanten en 81 procent van de zakelijke klanten van de Rabobank inmiddels via de digitale kanalen.

Op de Rabo Bankierenapp wordt nu iedere maand bijna 100 miljoen keer ingelogd. De app bevat sinds kort de mogelijkheid om betalingen voor derde partijen te initiëren passend in de PSD2 wetgeving.

Rabobanks IBAN-NaamCheck, inmiddels ook geadopteerd door andere banken, leidt volgens de bank tot een sterke daling van het aantal overboekingen naar verkeerde rekeningen. 

Flink meer winst voor NN Group

NN Group (Nationale-Nederlanden) heeft de winst in het tweede kwartaal flink opgevoerd, mede dankzij verbeterde prestaties in het Nederlandse schadebedrijf.

Het totale operationele resultaat uit lopende activiteiten kwam uit op 508 miljoen euro, een kwart meer dan in het tweede kwartaal van 2017. De winst van 463 miljoen euro is fors hoger dan de 240 miljoen euro van een jaar eerder.

Aegon stoot bedrijfsonderdelen in Slowakije en Tsjechië af

Aegon verkoopt twee bedrijfsonderdelen in Slowakije en Tsjechië aan branchegenoot NN Group. Met de overeenkomst is een bedrag van 155 miljoen euro gemoeid. 'Deze verkoop betekent een verdere rationalisatie van onze internationale activiteiten waardoor we ons nog beter kunnen richten op onze belangrijkste markten', zegt topman Alex Wynaendts van Aegon.

Aegon maakte de verkoop bekend bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Het resultaat werd gedrukt door onder meer een verlies op de verkoop van de Ierse activiteiten en beleggingsverliezen. De nettowinst bedroeg 491 miljoen euro, tegenover 907 miljoen een jaar eerder. 

Volksbank overweegt beursgang

Staatsbedrijf de Volksbank uit Utrecht heeft Goldman Sachs ingeschakeld om te onderzoeken of een beursgang mogelijk is. Dat meldt het FD.

De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS.

Sinds enkele maanden zijn werkgroepen aan de slag om de bank technisch voor te bereiden op een beursgang. De privatisering kan in 2020 plaatsvinden, zeven jaar nadat de voorloper van de Volksbank - SNS Reaal - werd genationaliseerd.

Wednesday, August 15, 2018

Nieuwe campagne ABN AMRO zet duurzaam ondernemen centraal

Deze week start de nieuwe reclamecampagne van ABN AMRO. Centraal staat de gedachte 'Winst op alle Fronten' en de terugkerende hashtag Finance the Future. Het personage - Vincent gespeeld door Mark Rietman - van de laatste vier campagnes is wederom het gezicht van deze campagne. De campagne is ontwikkeld door N=5 en te zien en horen op televisie, radio, online en Schiphol.

In de campagne worden drie ondernemers uitgelicht. APOC Aviation hergebruikt oude vliegtuigonderdelen voor andere doelen, zoals flight simulators. Vibers gebruikt olifantsgras voor CO2-opnames en na oogst als milieuvriendelijk alternatief voor plastic. PeelPioneers is de duurzame schillenboer van de 21e eeuw en verwerkt citrusschillen slimmer en milieuvriendelijker tot herbruikbare grondstoffen.

In de radiospots en online middelen worden twee concrete diensten van ABN AMRO benoemd. Met de Duurzame Investeringstool krijgen klanten kosteloos advies over de duurzaamheid van onroerend goed en kansen tot verduurzaming. En met de Sustainable Finance Desk bundelt ABN AMRO specifieke kennis om zakelijke klanten beter en sneller te helpen om duurzame projecten tot circa 25 miljoen euro te realiseren.

IBAN-Naam Check nu in app ING

De nieuwste versie van de ING Bankieren-app werkt nu ook samen met de IBAN-Naam Check. De app checkt dus altijd of de naam wel hoort bij het ingevoerde rekeningnummer. Dit voorkomt fraude en verkeerde overboekingen.

De IBAN-Naam Check is ontwikkeld door de Rabobank en wordt ingevoerd bij alle banken. Vanaf vandaag vind je dit dus ook in de ING Bankieren-app.

Tuesday, August 14, 2018

'Verzekeraar Vivat weer in de etalage'

Verzekeraar Anbang uit China zou het Nederlandse Vivat na drie jaar alweer willen verkopen. Vivat omvat de verzekeraars Zwitserleven, Proteq en Reaal, vermogensbeheerder Actiam en Route Mobiel.

Anbang heeft volgens De Telegraaf een aantal grote zakenbanken benaderd om een koper te vinden voor Vivat.

Drie jaar geleden kocht Anbang de verzekeraar Vivat (voorheen SNS Reaal) van de Nederlandse Staat voor 1 euro en de verplichting om 1,4 miljard aan kapitaal bij te storten.

TGB betaalt dwangsom na niet voldoen aan inzageverzoek

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een dwangsom ingevorderd van 48.000 euro bij Theodoor Gilissen Bankiers (TGB). De bank gaf in eerste instantie geen gehoor aan een verzoek van een klant om inzage in zijn persoonsgegevens. Dat is in strijd met de privacywetgeving. De AP legde de bank hiervoor een last onder dwangsom op. Omdat de bank vervolgens nog steeds niet volledig voldeed aan het verzoek om inzage, heeft de AP de dwangsom ingevorderd. Uiteindelijk heeft de klant inzage gekregen in zijn persoonsgegevens.

TGB (inmiddels InsingerGilissen Bankiers) verleende effectendiensten aan de klant. Deze klant heeft in 2016 aan TGB een verzoek gedaan om inzage in zijn persoonsgegevens. Hij wilde een overzicht van de persoonsgegevens die de bank van hem had, wat de herkomst was van de gegevens en met wie ze werden gedeeld.

De bank gaf de klant geen inzage in de gevraagde gegevens. Omdat dit in strijd is met de privacywetgeving, heeft zijn advocaat bij de AP een handhavingsverzoek ingediend. Met het doel om zo alsnog inzage te krijgen in de gevraagde gegevens. Na onderzoek heeft de AP de bank hiervoor 2 maanden de tijd gegeven. Om inzage af te dwingen heeft de AP daarbij een last onder dwangsom opgelegd van €12.000 voor elke week dat de bank niet volledig voldeed aan het inzageverzoek, tot een maximum van € 60.000. Vier weken na het verlopen van de 2 maanden-termijn heeft de bank een  volledig overzicht van de gegevens van de klant verschaft. Voor de AP was dit aanleiding om €48.000 aan dwangsommen in te vorderen. Dit gebeurde eind 2017. Verzoeker heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de ingevorderde last en is in beroep gegaan tegen het besluit van de AP op dit bezwaar.

De privacywet geeft iedereen privacyrechten. Zoals het recht om in te zien welke persoonsgegevens een organisatie van je heeft. Die rechten zijn onder de AVG uitgebreid met het recht op dataportabiliteit (het recht om je gegevens mee te nemen) en het recht op vergetelheid (het recht dat organisaties je persoonsgegevens moeten wissen als je erom vraagt. Die rechten kun je zelf uitoefenen, door een organisatie op deze rechten te wijzen. Sinds 25 mei zijn die rechten versterkt: iedereen kan nu ook een privacyklacht indienen bij de AP.

Rabo wil duurzame belegger tegemoet komen

Rabobank is de eerste marktpartij die als ESG Leader een Commercial Paper en Certificate of Deposit Programma op de geldmarkt heeft geïntroduceerd. Het programma biedt beleggers de mogelijkheid tot korte termijninvesteringen in Rabobank als leider op het gebied van criteria ten aanzien van milieu, maatschappij en governance (ESG: Environment, Social and Governance), die zij kunnen labellen als ESG-investeringen.

Dit past in de voortdurende inspanningen van de Rabobank om voorop te lopen bij het realiseren van een sterkere en duurzame toekomst. De lancering van het ESG Leader-programma biedt beleggers meer gediversifieerde investeringsmogelijkheden en draagt eraan bij dat kapitaal een weg vindt naar duurzaam opererende ondernemingen.

Rabobank is het eerste bedrijf dat als ESG-leader een dergelijk ESG-gelabeld programma voor commercial paper en certificates of deposit introduceert. De eerste uitgifte, voor een bedrag van EUR 1,2 miljard was gezien de grote belangstelling van kopers zeer succesvol. Het programma heeft een omvang van maximaal EUR 5 miljard. Rabobank kan papier binnen dit programma uitgeven zolang het de status van ESG-leader van Sustainanalytics behoudt.

Monday, August 13, 2018

Huishoudens door BTW-verhoging volgend jaar 300 euro duurder uit

Een huishouden is volgend jaar gemiddeld zo’n 300 euro meer kwijt aan btw. Het lage BTW-tarief wordt namelijk per 1 januari 2019 verhoogd van 6 naar 9 procent. Onder andere boodschappen, boeken en theaterkaartjes worden duurder.

Tegelijkertijd gaat onder meer de inkomstenbelasting omlaag en stijgen de inkomens waardoor de meeste huishoudens er wel in koopkracht op vooruitgaan. Door een deel van de belasting op arbeid te verschuiven naar consumptie, zet het kabinet een stap in de hervorming van het belastingstelsel.

In totaal moet deze verhoging zo’n 3,1 miljard euro opleveren, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Plan Bureau (CPB). Een btw-verhoging wordt vaak volledig en vrijwel onmiddellijk doorberekend in de prijzen. De lasten komen voor 75 procent op het bordje van consumenten en 25 procent bij bedrijven terecht. Dit betekent dat 2,3 miljard euro voor de rekening komt van consumenten en 0,8 miljard euro voor de rekening van bedrijven.

Hobo Hifi wil 8 miljoen van Rabo

Hobo Hifi, specialist in onder meer audio en video apparatuur, legt een miljoenenclaim neer bij Rabobank. De retailer, die apparatuur zowel via winkels als een webshop levert, werd in oktober 2014 gedwongen het faillissement aan te vragen nadat de Rabobank per direct het krediet had opgezegd.

Op het moment van opzegging was er geen sprake van enige betalingsachterstand, alle verplichtingen waren volgens het bedrijf tijdig nagekomen en de onderneming was met de bank nog in gesprek over een reorganisatie.


Eind vorig jaar gebood de Rechtbank Gelderland de curator om de vorderingen op Rabobank over te dragen aan de eigenaar van Hobo Hifi. De rechtbank merkte toen op dat ‘vraagtekens kunnen worden gezet bij het besluit van Rabobank om het krediet op te zeggen’.

ASN Duurzame Mixfondsen stappen in microkredieten

In 2017 introduceerden we vijf ASN Duurzame Mixfondsen. Vanaf nu gaan zij stapsgewijs beleggen in microkredieten. Voor de belegger betekent dit een beter uitgebalanceerd mixfonds én meer duurzame impact. De beleggingscategorie microkredieten is per 1 augustus als eerste toegevoegd aan het ASN Mixfonds Zeer Defensief.

Mensen in minder ontwikkelde landen kunnen vaak niet of nauwelijks geld lenen bij gewone banken. Microfinancieringsinstellingen (MFI’s) zijn er juist voor hen. Het fonds belegt in leningen aan MFI’s of neemt een aandelenbelang in MFI’s. Deze verstrekken op hun beurt leningen tegen eerlijke voorwaarden aan kleine lokale ondernemers. Zo krijgen zij bijvoorbeeld de kans een bedrijf op te zetten of uit te breiden. Microkrediet is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een volwassen beleggingscategorie.

Beleggen in microkrediet verlaagt het risico voor beleggers van de ASN Duurzame Mixfondsen. Tegelijkertijd neemt het verwachte rendement na aftrek van fondskosten (0,90%) toe. Dat geldt vooral voor de defensieve ASN Duurzame Mixfondsen. Dit blijkt uit twee studies van het onafhankelijke bureau Ortec Finance. Deze internationale organisatie is gespecialiseerd in het meten en beheren van de risico’s en rendementen van vermogensbeheer.

Aandelen- en obligatiebeleggingen reageren op een bepaalde manier op economische en financiële ontwikkelingen. De reactie van de microkredietmarkt wijkt daarvan af. Microkrediet is daarom een uitstekende mogelijkheid om de diversiteit van beleggingsportefeuilles te vergroten, zeker bij mixfondsen. Het is niet zozeer belangrijk om méér beleggingscategorieën in de portefeuille op te nemen. Belangrijker is dat de beleggingscategorieën niet op dezelfde manier reageren, oftewel een geringe correlatie hebben.

Moneyou introduceert digitale hypotheekhulp Hypotheekmaat

Moneyou breidt haar hypotheekaanbod verder uit met Hypotheekmaat. Klanten die graag zelf aan het roer staan als het gaat om het organiseren van hun bankzaken, konden bij Moneyou al online zelf hun Moneyou Hypotheek afsluiten. Met Hypotheekmaat zet de online financiële dienstverlener in op verdere democratisering van hypotheken en krijgen starters direct hulp bij het maken van keuzes in de samenstelling van een hypotheek.

Hoewel klanten van Moneyou graag zelf hun financiële zaken organiseren en kennis van zaken hebben, zitten ze soms met vragen of hebben ze behoefte aan meer inzicht in hypotheekopties. Denk aan informatie over het maximale leenbedrag en de verschillende aflosvormen. De online module Hypotheekmaat geeft meer inzicht in de opbouw en haalbaarheid van de benodigde hypotheek. Door zelf te variëren met bedragen en looptijden, krijgen klanten inzicht in bijvoorbeeld de gevolgen van meer of minder lenen en de rente langer of korter vastzetten.

De online module Hypotheekmaat bestaat uit vier duidelijke stappen: het bepalen van de hypotheeksom, de hypotheekvorm, de looptijd en de rentevaste periode. Doordat de uitkomsten van Hypotheekmaat geautomatiseerd tot stand komen, kunnen klanten na het doorlopen van de vier stappen direct zelf hun Moneyou Hypotheek afsluiten, of dat nu overdag, ’s avonds, doordeweeks of in het weekend is. De gratis tool is gericht op starters op de woningmarkt onder de 37 jaar. Een belangrijke voorwaarde is namelijk dat klanten beschikken over een overzichtelijke financiële situatie.

Friday, August 10, 2018

Nieuwe klimaatstudie Verbond: lokale overstroming verzekerbaar

Het Verbond van Verzekeraars ziet mogelijkheden om op particuliere en zakelijke opstal- en inboedelpolissen aanvullende dekking te bieden tegen lokale overstromingen. Die kunnen ontstaan door het falen van secundaire waterkeringen, bijvoorbeeld vanwege extreme neerslag of droogte. Een dergelijke verzekeringsdekking is momenteel niet breed beschikbaar en sluit beter aan op de compensatieregeling van de overheid, de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Het Verbond benadrukt dat het voorstel geen bindend advies is. Verzekeraars moeten zelf naar de vertaling en gevolgen voor hun eigen portefeuille kijken.

Dat valt te lezen in het Adviesrapport Overstromingen van het Verbond van Verzekeraars. In het rapport is de mogelijke schade door lokale overstromingen gesimuleerd. Uit de resultaten blijkt dat de schadebedragen binnen de verzekerbare bandbreedte vallen. Hiermee geeft het Verbond opvolging aan zijn eigen klimaatrapport van afgelopen jaar, waarin één van de aanbevelingen was om de verzekerbaarheid van lokale overstromingen te onderzoeken.

Met deze aanvullende dekking kunnen verzekeraars beter aansluiten op de Wts. Deze ‘rampenwet’ kan de overheid in werking stellen na een (grootschalige) ramp om particulieren en bedrijven (gedeeltelijk) schadeloos te stellen en een reguliere verzekering niet voor handen is. “In de praktijk is echter onduidelijk wanneer de wet wel of niet van kracht wordt”, vertelt Leo De Boer, directeur Schade van het Verbond van Verzekeraars. “Verzekeraars die het advies opvolgen kunnen woningeigenaren en bedrijven compenseren die bij een lokale overstroming nu nog tussen wal en schip vallen.” Uit het adviesrapport blijkt dat het verzekeren van overstromingen door het falen van primaire waterkeringen nog een brug te ver is. De Boer: ”Zonder steun van de overheid is een grootschalige dekking voor overstromingsschade voor het bezwijken van primaire waterkeringen op dit moment niet haalbaar.”

Klimaatverandering is een belangrijk thema voor (schade)verzekeraars. Vorig jaar waarschuwden verzekeraars dat de schadelast op opstal-, inboedel- en autopolissen als gevolg van hevige regenval de komende decennia met een kwart miljard euro kan toenemen ten opzichte van de huidige situatie. Verzekeraars benadrukken dat het stimuleren van preventie van wateroverlast en overstromingsschade van groot belang is. Daarnaast delen verzekeraars hun kennis over risico’s met belanghebbende partijen, zoals overheden, waterschappen en gemeenten. Zo organiseert het Verbond op 13 september een klimaatevent voor leden en geïnteresseerden, waar ook het Adviesrapport Overstromingen verder toegelicht zal worden.

Nederlandse huishoudens beleggen dicht bij huis

Eind tweede kwartaal van 2018 bereikte de marktwaarde van beursgenoteerde Nederlandse bedrijven een recordhoogte van bijna 1.150 miljard euro en kwam het bezit van Nederlandse huishoudens in die aandelen uit op 25 miljard. De huishoudens hebben vooral aandelen van bedrijven die al lang aan de Amsterdamse beurs genoteerd staan. Daarnaast beleggen huishoudens voor 46 miljard in Nederlandse beleggingsfondsen.

De totale marktwaarde van Nederlandse beursgenoteerde aandelen bereikte eind tweede kwartaal van 2018 met 1.148 miljard een recordhoogte. Deze marktkapitalisatie is inclusief Nederlandse bedrijven met alleen een notering op buitenlandse beurzen, zoals Airbus en NXP.


De Nederlandse bedrijven met de grootste marktwaarde zijn Royal Dutch Shell (254 miljard), Unilever (82 miljard), Airbus (78 miljard), ASML (73 miljard) en Heineken (50 miljard). De totale marktwaarde van beursgenoteerde Nederlandse aandelen ligt al sinds 2015 boven het hoogtepunt van 800 miljard vóór de financiële crisis in 2008. Sinds 2015 stijgen de aandelenkoersen fors en vonden een aantal nieuwe beursnoteringen plaats, waaronder die van ABN AMRO, ASR, GrandVision en Signify en meer recent onder andere Adyen, NIBC en Takeaway.com.


Populair onder Nederlandse huishoudens zijn binnen de Nederlandse aandelen met een marktwaarde van meer dan 10 miljard vooral DSM, Aegon, Ahold Delhaize, ING Groep, Randstad, Philips en Akzo Nobel. Deze 'volksaandelen' kunnen rekenen op ruim EUR 6 miljard aan directe aangehouden posities van Nederlandse huishoudens, ofwel gemiddeld 4,3 procent van de totaal uitstaande aandelen (Grafiek 2). Voor deze cijfers zijn indirecte posities via beleggingsinstellingen en pensioenfondsen niet meegerekend.

Thursday, August 9, 2018

KBC Bank Ierland verkoopt deel van zijn legacy- portefeuille bedrijfskredieten

KBC Bank Ierland heeft een overeenkomst gesloten met Goldman Sachs over de verkoop van een kredietportefeuille van grosso modo 1,9 miljard euro. Deze portefeuille bestaat uit kredieten aan ondernemingen in Ierland en woningkredieten aangegaan voor verhuurpanden in Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Het nieuws werd vanochtend bekend gemaakt tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. De Belgische bank boekte een nettoowinst van 692 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2018, net iets boven de verwachtingen, maar minder dan hetzelfde kwartaal een jaar terug.

KBC behaalde een goede verkoop van schadeverzekeringen. Daartegenover zijn de inkomsten uit levensverzekeringen wel met 14 procent gedaald.

Chinese fintechreus WeCash vestigt zich in Heerlen

WeCash vestigt zich op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Het wordt de Europese uitvalbasis voor het Chinese fintechbedrijf. In gezelschap van burgemeester Martin de Beer van Heerlen werd dinsdag een overeenkomst gesloten.

WeCash verstrekt leningen op basis van kunstmatige intelligentie en machine learning. Zo wordt de kredietwaardigheid van nieuwe klanten vastgesteld. In China alleen worden jaarlijks 20 miljoen (kleine) leningen verstrekt.

Aanvankelijk zal het in Heerlen gaan om een kleine groep werknemers, maar uiteindelijk moet er een R&D centrum komen. Begin 2019 verwacht het bedrijf 30 en 50 kenniswerkers in Heerlen te hebben werken.

Extra aflossing op hypotheek leidt tot oververzekering overlijdensrisicoverzekering

Nederlandse huishoudens met een hypotheek blijken vaak oververzekerd te zijn voor hun overlijdensrisicoverzekering. De reden hiervan is dat steeds meer Nederlanders extra aflossen op hun hypotheek, maar ze de hoogte van het verzekerd bedrag van hun overlijdensrisicoverzekering niet aanpassen. Hierdoor kunnen veel Nederlandse huishoudens makkelijk besparen op hun maandelijkse kosten.

Uit onderzoek van de vergelijkingssite Uitvaartverzekeringwijzer.net onder 516 huishoudens met een hypotheek, is gebleken dat 99 procent van de huishoudens die extra hebben afgelost op hun hypotheek, oververzekerd zijn voor hun overlijdensrisicoverzekering. Zij hebben de hypotheekschuld tijdens de looptijd omlaag gebracht, maar het verzekerd bedrag van de overlijdensrisicoverzekering hierop niet laten aanpassen. Hierdoor zijn ze oververzekerd en betalen ze maandelijks onnodig te veel premie. In veel gevallen laten Nederlandse huizenbezitters duizenden euro's liggen.

De jaren van crisis zijn voorbij waarin Nederlanders minder geld hebben uitgegeven. Nu het vertrouwen in de economie de afgelopen jaren is gestegen, geven Nederlanders makkelijker geld uit. Niet alleen aan etentjes, vakanties en andere luxere uitgaven, maar ook aan het verbouwen van de woning en het extra aflossen van de hypotheek. Steeds meer Nederlanders lossen extra af op de hypotheek en dat komt grotendeels doordat de rentes op spaarrekeningen een stuk lager zijn dan de meeste hypotheekrentes. 

Bij een autoverzekering en reisverzekering weten mensen dat ze gemakkelijk de dekking kunnen aanpassen. Echter wist 86 procent van de respondenten niet dat het aanpassen van het verzekerd bedrag bij overlijdensrisicoverzekeringen ook mogelijk is. Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering bij het kopen van een woning is in Nederland niet bij de wet verplicht, maar wordt wel vaak verplicht door de hypotheekverstrekker.

Wednesday, August 8, 2018

ABN AMRO rapporteert nettowinst van 688 miljoen

ABN Amro rapporteert een nettowinst van 688 miljoen euro over het tweede kwartaal van 2018. De netto rentebaten bleven sterk, ondanks ongunstig renteklimaat, meldt de bank.

De betere resultaten zijn volgens CEO Kees van Dijkhuizen het gevolg van de aantrekkende Nederlandse economie. 'De voorzieningen waren fors lager dan in het vorige kwartaal, maar nog steeds aanzienlijk omdat bepaalde sectoren onverminderd onder druk staan. We verwachten nog steeds dat de voorzieningen over het hele jaar onder het gemiddelde van 25-30 basispunten voor de kredietcyclus blijven.'

Het interimdividend is vastgesteld op 0,65 euro per aandeel, in lijn met de winstuitkering over de eerste helft van vorig jaar.

Om de winstgevendheid verder te verhogen, verdwijnen 250 arbeidsplaatsen bij de zakenbank. De reorganisatie was al eerder aangekondigd. ABN telde eind juni 19.000 arbeidsplaatsen. 

ABN app werkt niet op nieuwe Android

De app van ABN Amro werkt niet op de laatste Android-versie, Android Pie. Vermoedelijk vandaag al wordt een nieuwe versie vrijgegeven.

De app loopt vast zodra je hem opent, waardoor je via je mobiele apparaat geen overboekingen kan maken of je saldo niet kan checken.

Android Pie is overigens alleen beschikbaar voor Googles eigen Pixel-telefoons, en als testversie voor onder meer de OnePlus 6.

Sterke stijging misbruik cryptominers

Het aantal internetgebruikers dat is geïnfecteerd met schadelijke cryptominingsoftware is in één jaar gestegen van 1,9 miljoen naar 2,7 miljoen. Dat meldt online beveiliger Kaspersky.

Het afgelopen jaar is het aantal ransomware-aanvallen op gebruikers van pc’s en mobieltjes met respectievelijk 30 en 22,5 procent afgenomen. In plaats hiervan zoeken cybercriminelen steeds vaker hun heil in cryptominingsoftware: gespecialiseerde software die de rekenkracht van consumentenapparatuur gebruikt om nieuwe cryptovaluta te creëren. Kwaadwillende miners doen dit ten koste van slachtoffers door zonder hun medeweten de rekenkracht van hun privécomputers in te zetten.

Tuesday, August 7, 2018

'ABN AMRO gaat zakenbank verkleinen'

ABN AMRO zou willen snijden in zijn zakenbank. De Telegraaf meldt zelfs een halvering. De zakenbank houdt zich onder meer bezig met het financieren van de scheepvaart en de energiesector en het begeleiden van overnames en beursgangen, maar de activiteiten leveren weinig op.

ABN AMRO kondigde ruim een half jaar geleden al aan zijn zakenbank tegen het licht te houden, ook al in verband met de bankenregels van Basel IV. Woensdag presenteert de bank zijn halfjaarcijfers.
Last updated: 18 Aug, 2018 05:44