Friday, November 16, 2018

iDEAL betalingen via QR-code in mobiel bankieren app

Klanten van ABN AMRO kunnen iDEAL betalingen voortaan ook doen via het scannen van een zogenaamde QR-code op een computerscherm. De betaling vindt plaats in de mobiel bankieren app van ABN AMRO. Hierbij hoeft de E.dentifier niet meer gebruikt te worden als de klant daarvoor kiest.

Met de mogelijkheid om via een QR-code een iDEAL betaling te verrichten met je mobiel bankieren app wordt een door klanten veelgevraagde functie gerealiseerd. Klanten van ABN AMRO kunnen met deze nieuwe functionaliteit eenvoudiger en sneller de online aankopen betalen. Online inkopen doen voor de feestdagen wordt hiermee voor klanten van ABN AMRO eenvoudiger en sneller.
Updaten

De mogelijkheid tot het doen van iDeal betalingen via een QR-code is na een update actief in de mobiel bankieren app. Na de update kunnen klanten bij betaling via iDeal kiezen of ze betalen via de QR-code of met de Es.dentifier. Klanten kunnen de app updaten via de Apple Appstore of Google Play.

Merel van Vroonhoven herbenoemd als voorzitter ESMA-comité voor beleggersbescherming

AFM-bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven is door de Board of Supervisors van ESMA herbenoemd tot voorzitter van het Investor Protection and Intermediaries Standing Committee (IPISC). Ze werd in 2016 benoemd als voorzitter van IPISC voor een periode van twee jaar. Die benoeming wordt nu met eenzelfde termijn verlengd.

ESMA is de Europese toezichtautoriteit voor de financiële markten. De vaste comités ondersteunen de Board of Supervisors van ESMA, die bestaat uit de bestuursvoorzitters van de nationale toezichthouders. IPISC geeft technisch advies ten aanzien van de kwaliteit van

Van Vroonhoven: ‘Financiële diensten bewegen zich steeds makkelijker over landsgrenzen. Het belang van een Europese aanpak voor beleggingsbescherming wordt daarmee groter. Dat betekent meer samenwerking en convergentie in het toezicht. Het verbod op binaire opties eerder dit jaar heeft laten zien dat we daar met 28 lidstaten succesvol in kunnen zijn.’

Banken helpen schulden bij consumenten te voorkomen

Banken gaan klanten in een zo vroeg mogelijk stadium begeleiden naar de juiste hulp bij schulden om de kans op problematische schulden sterk te verkleinen. Samen met overheden en hulpinstanties steunen zij het initiatief ‘SchuldenlabNL’ dat is gelanceerd in aanwezigheid van Koningin Máxima.

Financiële problemen leiden tot veel stress bij consumenten en hebben ook effect op gezinsleden. Circa 2,3 miljoen huishoudens kampen met betalingsachterstanden op uiteenlopende terreinen. 1,4 miljoen huishoudens hebben risicovolle of zelfs problematische schulden. 85% van deze mensen zijn niet bekend bij organisaties die hulp verlenen bij schulden. Gemiddeld duurt het zo’n vijf jaar voor mensen actie ondernemen, waardoor hun schuld is opgelopen tot 42.000 euro bij 15 verschillende schuldeisers. Daarom is het van groot belang om zo vroeg mogelijk actie te ondernemen. Banken gaan hierbij helpen en hebben de ambitie om zoveel mogelijk consumenten tijdig bekend te maken met de juiste hulp.

De NVB gaat hierin samenwerken met SchuldenLabNL, maar is ook in gesprek met bestaande partijen in het terugdringen van de schuldenproblematiek, zoals zoals ‘Geldfit’, ‘Fikks’ en ‘Moedige Dialoog (samenwerking Rabobank en Sociaal Werk Nederland)’ Voor het kabinet is de aanpak van schulden een van de beleidsprioriteiten. Veel mensen verwachten dat banken hierin ook hun verantwoordelijkheid nemen.

Thursday, November 15, 2018

FSC verkent beleidsopties om oververhitting op huizenmarkt tegen te gaan

Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) heeft in zijn vergadering van 1 november geconstateerd dat de spanningen op de Nederlandse huizenmarkt toenemen. Het FSC heeft beleidsopties verkend om tot een evenwichtige ontwikkeling op de huizenmarkt te komen, waarbij procyclische effecten worden voorkomen en oververhitting wordt tegengaan. Verder heeft het comité gesproken over actuele risico’s op financiële markten, brexit en de leverage bij vermogensbeheerders.

Het FSC heeft een eerste verkennende bespreking gehouden naar beleidsopties om oververhitting op de huizenmarkt tegen te gaan. Het comité heeft onder andere gesproken over de LTV-limiet, de huidige loan-to-income (LTI)-systematiek, het inzetten van de contracyclische kapitaalbuffer en het opleggen van hogere risicogewichten voor hypotheken op bankbalansen. Ook de rol van huidige biedingspraktijken en de wijze waarop taxaties tot stand komen kunnen een prijsopdrijvend effect hebben. Het comité zal de beleidsopties tijdens de volgende vergadering verder verkennen en daarbij ook de subsidies op de huizenmarkt en de ontwikkeling van het aanbod betrekken.

Het FSC verwelkomt het initiatief ‘aflossingsblij‘ van de NVB en de bankensector om – in lijn met de aanbeveling van het FSC van vorig jaar – huishoudens actief aan te sporen om mogelijke risico’s ten aanzien van aflossingsvrije hypotheken te bezien en in overleg met de eigen bank tijdig maatregelen te nemen. Het FSC roept aanbieders van hypothecair krediet op om hun klanten met een (deels) aflossingsvrije hypotheek tijdig inzicht te geven in de persoonlijke financiële situatie en hen waar nodig aan te moedigen tot actie.

De belangrijkste risico’s voor financiële stabiliteit doen zich voor in de internationale omgeving. De ontwikkelingen in opkomende markten laten zien dat de financiële condities snel kunnen verslechteren in landen met financiële en macro-economische onevenwichtigheden. In de meeste ontwikkelde landen blijven de financiële condities nog altijd ruim.

De recente koersdalingen laten zien dat voorzichtigheid geboden is. Het sentiment op financiële markten zou kunnen verslechteren door een sneller dan verwachte verkrapping van het monetair beleid door de Fed, verder oplopende handelsspanningen, geopolitieke ontwikkelingen of onzekerheid over de onderhandelingen over Brexit. Verder beschikken verschillende Europese landen nog altijd over hoge schulden in de private en/of publieke sector. Het FSC spreekt vooral zijn zorgen uit over de ontwikkelingen in Italië.

Het risico van een uittreding van het VK uit de EU zonder terugtrekkingsovereenkomst (no-deal Brexit) is nog altijd groot. Het FSC verwelkomt de recente aankondiging van Eurocommissaris Dombrovskis om een tijdelijk overgangsregime te creëren voor het clearen van derivaten via centrale afwikkelingspartijen (CCPs) in het VK in het geval van een no-deal Brexit. Tegelijkertijd blijven op een aantal andere belangrijke aspecten, zoals ten aanzien van derivatencontracten, nog risico’s voor financiële stabiliteit bestaan.

Vanwege de vele onzekerheden, benadrukt het FSC dat banken, verzekeraars en pensioenfondsen en vermogensbeheerders zich voor zover mogelijk goed moeten voorbereiden op het risico van het niet bereiken van een akkoord en het optreden van een klif-scenario.

DNB legde in 2016 een last onder dwangsom op aan Pritle

De Nederlandsche Bank maakt bekend dat het op 14 december 2016 een last onder dwangsom heeft opgelegd aan beleggingsonderneming Pritle (thans genaamd AST N.V.). De belegger zou niet over voldoende solvabiliteit beschikken. Pritle heeft tijdig aan de last voldaan en heeft daarom geen dwangsom verbeurd.

DNB heeft vastgesteld dat Pritle vanaf 30 juni 2016 de Capital Requirement Regulation overtrad, doordat zij niet beschikte over voldoende solvabiliteit. Naleving van de solvabiliteitsregels zorgt ervoor dat ook in minder gunstige omstandigheden de instelling over voldoende kapitaal beschikt om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Om Pritle te bewegen deze overtreding te beëindigen, heeft DNB gebruik gemaakt van haar bevoegdheid om op grond van artikel 1:79 Wft een last onder dwangsom op te leggen.

De last onder dwangsom strekte ertoe dat Pritle uiterlijk op 8 februari 2017 zou waarborgen over voldoende solvabiliteit te beschikken door een toereikend toetsingsvermogen aan te houden.

Wednesday, November 14, 2018

BUX introduceert beleggen zonder transactiekosten

BUX, lanceert STOCKS. Een nieuwe app waarmee iedereen in Europa aandelen kan kopen en verkopen zonder transactiekosten.

De lage rente krijgt spaargeld nog nauwelijks in beweging. Toch passen slechts weinigen hun financiële plan hierop aan. Onderzoek, uitgevoerd door ING, laat zien dat met name jongeren door de risico’s en een gebrek aan geld, argwanend zijn om te gaan beleggen.

Met STOCKS kunnen beleggers Europese en Amerikaanse aandelen kopen en verkopen zonder transactiekosten. Gebruikers die meer geavanceerde functionaliteiten willen, betalen een kleine fee voor de uitvoering van hun order.

Waar traditionele online brokers nog voornamelijk gefocust zijn op het web, is BUX 100 procent gefocust op mobiel. Gebruikers van STOCKS kunnen alle handelingen, niet alleen het aan- en verkopen zelf maar bijvoorbeeld ook het klant worden, direct via de app uitvoeren.

STOCKS is het tweede product van BUX na de introductie van de eerste app in 2014, die gericht is op CFD handel. Met deze app heeft het bedrijf bijna 2 miljoen gebruikers aangetrokken.

Renovatie DNB-gebouw Frederiksplein door architect Francine Houben

Na een Europese aanbesteding is architectenbureau Mecanoo uit Delft geselecteerd voor de grondige renovatie van het DNB-gebouw aan het Frederiksplein.

Mecanoo heeft vergelijkbare projecten gerealiseerd, zoals Eurojust in Den Haag en het Paleis van Justitie in Córdoba. Daarnaast renoveert Mecanoo momenteel grote publieke gebouwen, zoals de Martin Luther King Jr. Memorial Library in Washington en de Public Library in New York. De winnende inzending van Mecanoo is tot stand gekomen in samenwerking met Skonk Works en IGG Bouweconomie.

Met de selectie van de architect kan het ontwerp van de renovatie in 2019 verder vorm krijgen. DNB verhuist begin 2020 naar de tijdelijke locatie aan de Spaklerweg 4 in Amsterdam (het Tooropgebouw), waarna de renovatie daadwerkelijk kan beginnen. De medewerkers van het bankbiljettenbedrijf en de goudkluis blijven gehuisvest in het DNB-gebouw aan het Frederiksplein totdat het nieuwe Cashcentrum, naar verwachting, in 2022 geopend wordt op Camp New Amsterdam in Zeist. Het bezoekerscentrum blijft geopend tijdens de verbouwing op de huidige locatie aan de Sarphatistraat 1.

Het vijftig jaar oude gebouw van DNB is technisch op en niet duurzaam. In 2024 zal DNB weer haar intrek nemen in het gerenoveerde hoofdkantoor aan het Frederiksplein. Het gebouw draagt dan bij aan een duurzaam, toekomstbestendig en gastvrij DNB (Foto: Pbech).

Tuesday, November 13, 2018

Onderzoek winsten en reserves zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars gebruiken steeds meer hun winsten en reserves uit eerdere jaren om premiestijgingen te beperken. Maar in welke mate ze dat doen, verschilt per verzekeraar. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

De Consumentenbond deed, net als voor 2013, 2014 en 2015, onderzoek naar de financiële situatie van zorgverzekeraars. De 5 grootste verzekeraars hadden in 2015 3,3 miljard euro meer aan reserves dan verplicht is volgens de wet. In 2017 daalden die reserves naar bijna 2,4 miljard.

Achmea heeft nog altijd de grootste pot met geld over: bijna 700 miljoen euro. CZ en VGZ volgen met overschotten van rond de 660 miljoen. Menzis heeft 256 miljoen meer in kas dan nodig en DSW 82 miljoen euro. In 2013 hadden de verzekeraars gemiddeld 300 teveel reserve per verzekerde, in 2017 lag dat tussen de 169 en 229 euro.

Een 'ideale' verzekeraar pot geen onnodig hoge reserves op, heeft een lage premie en een efficiënte bedrijfsvoering. Vooral Anderzorg, dat onder het Menzis concern valt, scoort op alle 3 de criteria goed. Avero Achmea presteert hierop gemiddeld genomen het slechtst. Deze verzekeraar doet weinig om de premies te verlagen, heeft veel reserves, bijna de hoogte premie per verzekerde en maakt hoge kosten voor personeel, huisvesting en reclame.

Boze consumenten stellen Achmea ultimatum om woekerpolis

Honderden consumenten reisden maandag af naar het hoofdkantoor van Achmea. Daar overhandigden Ab Flipse (voorzitter Woekerpolis.nl) en Bart Combée (directeur Consumentenbond) namens hun achterban een sommatiebrief aan de directie van het bedrijf.

Als Achmea niet binnen 14 dagen in overleg treedt over een compensatieregeling voor de door hen verkochte woekerpolissen, dan dagen de Consumentenbond en Vereniging Woekerpolis de verzekeraar voor de rechter.

Achmea heeft 800.000 zogenaamde woekerpolissen verkocht. Het gaat hier om beleggingsverzekeringen van onder andere Avero, Centraal Beheer , FBTO, Interpolis en Zilveren Kruis waarbij hele hoge kosten in rekening werden gebracht, zonder dat de verzekerde daarvan op de hoogte was. De opbrengst van de verzekering, die vaak bedoeld was voor de aflossing van de hypotheek of als aanvulling van het pensioen, valt daardoor in veel gevallen vies tegen. De totale schade is naar schatting circa 4 miljard euro.

Bart Combée: ‘We hebben Achmea meerdere malen gevraagd om te komen met een eerlijke compensatieregeling voor hun klanten, maar tot nu weigert het bedrijf dat. Dat is voor ons onacceptabel. De woekerpolisaffaire is één van de grootste financiële schandalen uit de geschiedenis en fouten uit het verleden moeten rechtgezet worden. Als dat niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks.’

De demonstratie bij Achmea was de afsluiting van een geslaagd Woekerpolis Event in het Figi Theater in Zeist. Meer dan duizend consumenten kwamen daar samen voor presentaties over hoe ze van hun woekerpolis af kunnen komen en hoe ze alsnog genoeg kapitaal kunnen opbouwen voor hun pensioen of voor het aflossen van hun hypotheek. Daarnaast kregen zij gratis persoonlijk advies.
Worsteling

Het Woekerpolis Event werd georganiseerd door de Consumentenbond, ConsumentenClaim, Vereniging Woekerpolis.nl, Stichting Woekerpolisproces, MoneyWise en Plus Magazine.

Rabobank bekijkt verkoop onderdelen in VS

Rabobank overweegt de verkoop van activiteiten in de Verenigde Staten. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. De verkoop zou meer dan 1 miljard dollar kunnen opleveren.

Het gaat om vermogensbeheer en diensten aan winkeliers. Rabobank N.A. heeft volgens gegevens van de Federal Reserve in totaal bezittingen ter waarde van 13,5 miljard dollar.

In 2014 werd ook al eens gekeken naar een verkoop van dezelfde onderdelen, maar dat kreeg toen geen vervolg

Monday, November 12, 2018

CZ maakt premie bekend

De premie van de basisverzekering (Zorg-op-Maatpolis) van CZ stijgt met € 8,55 per maand en komt daarmee uit op €124,80. Dit is een stijging van 7,4% ten opzichte van de premie van vorig jaar. Een premie op basis van de werkelijke zorgkosten zou hoger zijn. Maar door de inzet van €97 miljoen uit de reserves, kan CZ een premie aanbieden die €2,75 per maand onder de kostprijs ligt.

Door inzet van reserves heeft CZ de afgelopen jaren een premie onder de kostprijs aangeboden. Ook dit jaar is een deel van de reserves ingezet om de stijging van de premie te dempen. De mogelijkheid om reserves in te zetten, neemt af. Het moment dat CZ een kostendekkende premie moet aanbieden komt dichterbij.

De premie stijgt dit jaar minder hard dan het Ministerie van Volksgezondheid in september voorspelde. Dat komt omdat de zorgkosten dit jaar minder hard stijgen dan het ministerie  berekend heeft. Toch is Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter van CZ, verontrust over de verwachte ontwikkeling van de zorgkosten. “De Rijksbegroting voorspelt een forse stijging de komende jaren en die is nog maar zeer beperkt te compenseren uit reserves. Als we de zorgkostenbegroting van de overheid volgen, dan betekent dit een grote stijging van de premie in de komende jaren.” Het is de rol van de zorgverzekeraar om goede afspraken te maken met zorgverleners om de stijging van de zorgkosten te beperken. “Het lijkt mooi als er telkens meer geld begroot wordt voor zorg, maar het is geen geld dat ergens op een plank ligt. De zorgkosten moeten via de premie door alle verzekerden betaald worden.”

VEH: Hypotheekadviseurs laten weinig zorgwil zien

Hypotheekadviseurs moeten veel meer initiatief en ‘zorgwil’ tonen om huiseigenaren te helpen tijdens de looptijd van hun hypotheek. In de jaren na het tekenen van de papieren horen veel mensen nauwelijks nog iets van hun adviseur, terwijl zij dat wél verwachten. Daardoor missen zij kansen om hun maandlasten te verlagen of de hypotheek te verbeteren. Slechts iets meer dan de helft van de klanten is dan ook tevreden over zijn adviseur, zo blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 1.100 huiseigenaren*.

Vereniging Eigen Huis wil dat hypotheekadviseurs hun klanten veel actiever informeren en adviseren over voor hen relevante veranderingen. Nog te veel adviseurs zijn uitsluitend gericht op het moment van afsluiten en niet op de vele jaren daarna. Vrijwel iedere huiseigenaar dan te maken krijgt met veranderingen in zijn persoonlijke situatie en met nieuwe omstandigheden, zoals rentewijzigingen of dalende verzekeringspremies.

Slechts iets meer dan de helft van de huiseigenaren heeft na het afsluiten van de hypotheek nog wel eens contact met zijn hypotheekadviseur. In bijna 80% van de gevallen gebeurt dat pas als de klant zelf contact opneemt en om advies vraagt.

 Er blijken helaas maar weinig adviseurs te zijn die met enige regelmaat zelf iets van zich laten horen, terwijl klanten dat wel verwachten. Veel adviseurs hebben een minimalistische opvatting van de zorgplicht en sturen hun klanten niet meer dan een algemene nieuwsbrief.

Rob Mulder, directeur belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis: “In een tijd waarin adviseurs bijna alles van hun klanten weten en over een veelheid aan analysetools beschikken, doen ze daar maar weinig mee. Klanten worden nog nauwelijks gewezen op belangrijke zaken als rentemiddeling of het voordeel van een lagere renteopslag door op de hypotheek af te lossen. Er lijkt een gebrek aan zorgwil te zijn”.

Vereniging Eigen Huis wil dat de AFM duidelijkheid geeft over wat de klant van zijn onafhankelijke of bankadviseur mag verwachten tijdens de looptijd van zijn hypotheek. Desnoods moet daarvoor de regelgeving worden aangepast. De vereniging adviseert klanten om hierover altijd duidelijke afspraken met zijn adviseur te maken.

Actieve zorgplicht is ook nu niet vrijblijvend. Adviseurs die daarin aantoonbaar tekortschieten lopen daarmee het risico op een veroordeling door het Kifid (Klachteninstituut financiële dienstverlening) of een rechter. Het Kifid oordeelt evenwel wisselend over hoe de zorgplicht moet worden ingevuld. In een zaak werd  een onafhankelijk hypotheekadviseur veroordeeld tot het terugbetalen van ruim €3.200 voor een te hoge premie voor zijn overlijdensrisicoverzekering. In een soortgelijk geschil werd een bank juist vrijgesproken van een schadeclaim.

‘Contant of pin? Wie betaalt, bepaalt’

De meeste winkeliers bieden hun klanten de keuze hoe zij hun aankopen wensen af te rekenen. Hoewel consumenten vaker met de pinpas betalen dan contant, is contant geld nog altijd het meest geaccepteerde betaalmiddel: 96 procent van de winkeliers accepteert cash en 82 procent de pinpas. Ook verwachten de meeste winkeliers in 2022 nog steeds contant geld te accepteren. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim duizend retailers in opdracht van De Nederlandsche Bank.

Consumenten kunnen bij vrijwel alle winkels, marktkramen, horecagelegenheden en benzinestations terecht met contant geld en bij de meeste ook met hun pinpas. Er zijn wel verschillen tussen sectoren. Bij benzinestations is de acceptatie van cash en pin het hoogst, gevolgd door de (grootschalige) detailhandel. In de amusementssector is zowel de acceptatie van cash als pin het laagst met respectievelijk 87 en 55 procent. De meeste winkeliers accepteren overigens wel een van deze betaalmiddelen. Slechts enkelen accepteren geen van beiden, zij sturen hun klanten een rekening.

Het zijn vaak nieuwe ondernemers die hun zaak net geopend hebben, die alleen elektronische betalingen accepteren. Zij zien af van cash, omdat zij het afstorten van cash te veel gedoe vinden en vanwege veiligheidsrisico’s van cash. De meeste van hen zijn overigens coulant tegen klanten die alleen cash bij zich hebben. Ze laten hen op rekening betalen of toch contant afrekenen. Een kwart zegt de klant dan te weigeren.

Aan winkeliers die cash accepteren, is gevraagd hoe groot zij de kans achten dat zij dit binnen een jaar en binnen vijf jaar niet meer zullen doen. De meeste retailers verwachten dat zij de komende 12 maanden contant geld zullen blijven accepteren. Zij achten de kans dat zij geen cash meer zullen accepteren op gemiddeld 2 procent. Benzinestations schatten deze kans in op 0 procent en marktkooplui op 5 procent. Voor de wat langere termijn, in 2022, ligt deze kans wat hoger met een gemiddelde van 10 procent. De grootschalige detailhandel schat deze kans het hoogst in, namelijk op 14 procent.

Rabobank komt met Rabo Wallet-app

De Rabobank heeft een versie van zijn Rabo Wallet-app beschikbaar gemaakt voor iPhones. De app staat sinds dinsdagochtend in de App Store. De bank meldt dat contactloos betalen echter nog niet mogelijk is. De Rabo Wallet kan worden gebruikt om het banksaldo en recente transacties te controleren. Ook kunnen klantenkaarten worden opgeslagen en kan de app worden gebruikt om te betalen voor parkeren. Om de Rabo Wallet te gebruiken op een iPhone, is minimaal iOS 11.0 nodig.

Friday, November 9, 2018

Financiering met groene obligaties populair

De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven hebben in het derde kwartaal van 2018 voor een bedrag van 1712 miljard euro aan obligaties uitstaan. Ruim 20 miljard betreft ‘groene obligaties’. Dit zijn obligaties bedoeld voor de financiering van duurzame investeringsprojecten. Sinds begin 2017 is het uitstaande volume van dit soort obligaties in Nederland verdubbeld.

Groene obligaties geven beleggers de mogelijkheid financieel te participeren in duurzame investeringsprojecten. Op dit moment maken in Nederland twaalf bedrijven van dit financieringsinstrument gebruik. Het gaat naast Nederlandse banken en elektriciteitsmaatschappijen om hier gevestigde financiële holdings van buitenlandse elektriciteitsmaatschappijen. Sommige bedrijven hebben slechts één groene obligatie uitstaan, andere meerdere obligaties.

In totaal 35 obligaties van Nederlandse bedrijven hebben nu het label groen gekregen. Er heeft zich ook al een nieuwe speler gemeld. Het Agentschap van Financiën kondigde onlangs aan volgend jaar namens de Nederlandse Staat een groene obligatie in de markt te zetten

OHRA maakt zorgpremie 2019 bekend

De maandpremie voor de OHRA Zorgverzekering is in 2019 116,30 euro. Deze prijs is inclusief 8 oricebnt online korting. Hiermee stijgt de premie van de basisverzekering ten opzichte van 2018 met 8,34 euro (7,7 procent) per maand. De premiestijging van de basisverzekering komt onder meer door een stijging van de zorgkosten. De prijs van de aanvullende verzekeringen van OHRA daarentegen blijft gelijk of daalt.

Net als voorgaande jaren zet OHRA een deel van haar eigen reserves in om de stijging van de premie van de basisverzekering te dempen. Maurice Koopman, directeur OHRA: “We zien de zorgkosten jaarlijks toenemen. Hierdoor stijgt ook dit jaar de premie van de basisverzekering. Daarom zijn we blij dat de aanvullende verzekeringen van OHRA in prijs dalen of gelijk blijven. Zo kan OHRA ook dit jaar haar klanten een aantrekkelijke verzekering bieden.”

Thursday, November 8, 2018

Rente leningen eindelijk omlaag

Na Freo verlaagt een tweede kredietverstrekker de leenrentetarieven tot onder de 4 procent. Bij Interbank betaal je vanaf 6 november voor een persoonlijke lening vanaf 50.000 euro nog maar 3,9 procent. Bij Findio wordt dit 4,1 procent. De rente voor een persoonlijke lening staat bij Freo al vanaf 25.000 euro op 3,9 procent. 'Vooralsnog lijkt alleen bij de hogere leenbedragen sprake te zijn van lagere rentes waarmee kredietverstrekkers elkaar proberen te beconcurreren', zegt Amanda Bulthuis van vergelijkingssite Geld.nl.

Eén van de redenen waarom banken juist graag focussen op de hoge leenbedragen, is dat ze hier relatief minder kosten voor hoeven maken. Een kredietverstrekker maakt voor het verstrekken van elke lening ongeveer evenveel kosten. Op een hoog leenbedrag wegen die minder zwaar dan op een klein leenbedrag.

Daarnaast zijn klanten die hoge leenbedragen afsluiten relatief veilige klanten. Kredietverstrekkers zijn namelijk verplicht om te kijken hoeveel je maximaal verantwoord kunt lenen op basis van je inkomen en uitgaven. Iemand die een bedrag van 50.000 euro kan lenen, heeft dus vaak een relatief goede financiële positie en dus loopt de kredietverstrekker minder risico dat je de lening niet terugbetaalt.

Ondanks dat de hogere leenbedragen lagere rentetarieven kennen, raadt Geld.nl mensen niet aan om dan maar een hogere lening af te sluiten. Een betere besparing is om een zo kort mogelijk looptijd te kiezen.

Alliander wint Pensioenpluim 2018

Alliander heeft de Pensioenpluim 2018 gewonnen. De pluim is een prijs voor werkgevers die initiatieven ontwikkelen om het pensioenbewustzijn van medewerkers te vergroten. De continue en duurzame aandacht voor pensioenen bij Alliander is voor organisator Pensioenfonds ABP reden om het netwerkbedrijf de Pluim toe te kennen.

Alliander onderkent het belang van goed werkgeverschap en heeft de ambitie om een topwerkgever te zijn. “Bij een topwerkgever zijn medewerkers trots op wat ze doen”, zegt Nicole Tollenaar, directeur HRM bij Alliander. “Dan werken ze met plezier en krijgen ze kansen om zichzelf duurzaam te ontwikkelen. Daartoe hoort ook een goede pensioenvoorlichting, zodat medewerkers tijdens en na hun dienstverband bij Alliander financieel de zaken goed in orde hebben.”

Alliander onderneemt al jarenlang initiatieven om het pensioenbewustzijn van zijn medewerkers te vergroten. Zo organiseerde het netwerkbedrijf afgelopen jaar kennissessies op kantoorlocaties en nam het deel aan de markt van het Loopbaancentrum. Aan de kennissessies nemen veel 55+’ers, maar ook jongeren deel. “En dat is goed,” zegt pensioenspecialist Petra Roza. “Alle levensfasen zoals bijvoorbeeld een nieuwe job, trouwen, scheiden, arbeidsongeschikt- of werkloos raken, het heeft effect op het pensioen dat je later gaat ontvangen. Het aantal collega’s dat deelneemt aan de sessies houden we beperkt. Zo kunnen we iedereen persoonlijke aandacht geven.”

Tijdens de kennissessies bespreken de pensioenspecialisten van Alliander de uitgebreide mogelijkheden die medewerkers op pensioengebied hebben. Roza ziet de toekenning van de prijs als een stimulans. “De Pensioenpluim inspireert ons om ons werk voort te zetten. De volgende kennissessies zijn alweer gepland.”

Wednesday, November 7, 2018

ABN AMRO rapporteert nettowinst van 725 miljoen euro

ABN AMRO rapporteert over het derde kwartaal een nettowinst van 725 miljoen. Dat is 8 procent hoger dan een jaar terug. De netto rentebaten bleven sterk en kosten zijn volgens de bank goed onder controle.

'We boekten goede vooruitgang op onze financiële doelstellingen,' zegt CEO Kees van Dijkhuizen. 'De cost/income ratio voor de eerste negen maanden was 55,3% en het rendement op eigen vermogen 13,1 procent. Onze kapitaalpositie verbeterde verder en de CET1-ratio kwam uit op 18.6 procent. Daarom hebben we 60 procent van de nettowinst over de eerste negen maanden van 2018 opzijgezet om flexibiliteit te creëren voor een hogere dividenduitkering over 2018.'

ABN AMRO maakte vandaag ook bekend dat Steven ten Have en Frederieke Leeflang hebben aangekondigd volgend jaar terug te treden als lid van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO ten gunste van mevrouw Anna Storåkers en Michiel Lap, twee beoogde nieuwe leden met ruime ervaring in de financiële sector. Anna Storåkers en Michiel Lap zullen als commissaris worden voorgedragen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in april 2019 voor een periode van 4 jaar. Deze benoemingsvoordracht is onder voorbehoud van goedkeurig van de toezichthouders.

Anna Storåkers is de laatste 9 jaar werkzaam geweest bij Nordea en heeft daar een langdurige ervaring opgedaan binnen het Retail bedrijf. Steven ten Have is sinds 2010 commissaris geweest, heeft de rol van interim voorzitter van de Raad van Commissarissen vervuld en was bereid zijn betrokkenheid bij ABN AMRO te verlengen teneinde de continuïteit van het voorzitterschap te borgen.

Tijdens een beleggersdag later deze maand zal het concern zijn aangescherpte strategische prioriteiten voor de komende jaren uiteenzetten.

Rabo Participaties neemt een belang in Q-doc

Rabobank Groep wordt minderheidsaandeelhouder in Q-doc B.V.  Q-doc is een full-service en merkonafhankelijke aanbieder van multifunctionals/printers met bijbehorende software oplossingen. De onderneming heeft een focus op het MKB en ontlast haar klanten op het gebied van printen, scannen, kopiëren, documentenbeheer en advies. Alle service, waaronder onderhoud en bevoorrading, is in-house en wordt op contractbasis tegelijk met de productverkoop verkocht. De afgelopen jaren heeft Q-doc een snelle groei doorgemaakt van meer dan 20% per jaar en geniet zij van een hoge klanttevredenheid mede door een hoog service niveau. Met de nieuwe partner Rabo Participaties wil de onderneming dit groeitempo zowel autonoom als door overnames versnellen.

bunq gaat samenwerking aan met TransferWise

bunq gaat als eerste Nederlandse bank een samenwerking aan met TransferWise. Gebruikers kunnen nu in vijftien verschillende valuta geld overboeken tegen de echte wisselkoers, rechtstreeks vanuit de bunq app. Daarnaast introduceert de bank tijdens bunq Update #9 bunq ZeroFX en Facturen Scannen.

bunq is de eerste Nederlandse bank die geen wisselkoersopslag (FX fees) rekent voor aankopen buiten de Eurozone. Waar andere financiële instellingen FX fees in rekening brengen op pasbetalingen in buitenlandse valuta, rekent bunq alleen de uiteindelijke wisselkoers door aan haar gebruikers.

bunq introduceert ook Facturen Scannen. Gebruikers kunnen vanaf nu eenvoudig facturen scannen en betalen zonder handmatig betaalgegevens in te vullen. Waar andere banken niet automatisch een betaling genereren of hun dienst beperken tot het verwerken van acceptgiro’s, kunnen bunq gebruikers elk type factuur scannen en automatisch een betaling in de app genereren.

Tuesday, November 6, 2018

ING bouwt TAN-code verder af


ING heeft begin dit jaar online bankieren aangekondigd na ruim 30 jaar de TAN-code te vervangen door mobiel bevestigen via de Mobiel Bankieren App. Dit is de standaard bevestigingsmethode om opdrachten te bevestigen in Mijn ING. Nu al gebruiken 3,9 miljoen particuliere en zakelijke klanten de Mobiel Bankieren App om hun bankzaken te regelen en dit neemt de komende jaren alleen maar toe. Van de particuliere klanten die online bankieren, heeft inmiddels 78 procent de Mobiel Bankieren App om opdrachten te bevestigen.

Niet elke klant heeft een smartphone of tablet om de Mobiel Bankieren App te gebruiken. Daarom kunnen deze klanten vanaf het voorjaar van 2019 een ING Scanner aanvragen als alternatief voor mobiel bevestigen. Met deze scanner bevestigen klanten hun opdrachten door een kleurencode te scannen in Mijn ING en deze te ondertekenen met een cijfercode. Klanten met een papieren TAN-lijst kunnen eerst dit alternatief aanvragen, daarna volgen de klanten die een TAN-code per sms gebruiken. Klanten krijgen vanzelf bericht in Mijn ING zodra ze de ING Scanner kunnen aanvragen, tot die tijd gebruiken zij nog een TAN-code.

Stresstest bevestigt stevige kapitaalbuffer van ABN AMRO

De European Banking Authority (EBA) heeft de uitkomsten gepubliceerd van de EU-brede stresstest 2018 die onder Europese banken is gehouden, waaronder ABN AMRO. Uitgangspunt van de stresstest was een CET1 ratio van 17,53 procent, gecorrigeerd voor IFRS9, per eind 2017. Het resultaat van de stresstest voor ABN AMRO kwam in het basisscenario uit op een CET1 kapitaalratio van 19,70 procent, en in het ongunstige scenario op een CET1 kapitaalratio van 14,85 procent, beide per eind 2020.

De stresstest is door toezichthouders ontworpen en wordt door hen gebruikt om kapitaaleisen vast te stellen als onderdeel van het komende SREP evaluatieproces. Hiermee kan de toezichthouder een oordeel vormen over het vermogen van de bank om onder stressscenario’s aan de prudentiële eisen te voldoen. Daarnaast helpt dit de toezichthouder bij het bespreken van risicobeperkende maatregelen. De stresstest dient ook om de transparantie van banken onderling te bevorderen. Voor deze stresstest kunnen banken niet slagen of zakken.

Het ongunstige scenario waarvan in de stress test gebruik wordt gemaakt, wordt vastgesteld door de Europese Centrale Bank en de European Systemic Risk Board. Er wordt naar een periode van drie jaar gekeken (2018-2020). De stresstest gaat uit van een statische balans, en houdt dus geen rekening met toekomstige maatregelen van het bestuur. De hierin genoemde resultaten van ABN AMRO moeten daarom niet als een prognose worden gezien.

Het basisscenario, dat vooral gevolgen had voor de nettorentebaten, resulteerde in een fully loaded CET1 ratio van 19,70 procent en een leverage ratio van 4,58 procent, beide per eind 2020. Het ongunstige scenario, dat ook gevolgen had voor de kredietvoorzieningen, bedrijfskosten en risk-weighted assets, resulteerde in een daling van de CET1 ratio naar 14,85 procent en een leverage ratio van 4,03 procent.

Herstelkader rentederivaten: versnellingsopties sorteren effect, wel uitloop naar 2019

Drie banken zijn gereed met het uitsturen van aanbodbrieven in het kader van het Uniform Herstelkader rentederivaten MKB (UHK). Een vierde bank stuurt haar laatste compensatievoorstellen in december. De twee banken met het grootste aantal klantdossiers voerden de afgelopen maanden versnellingsopties door, die hebben geleid tot een flinke toename van aanbodbrieven. Eén bank koerst op het uitsturen van de laatste brieven in het eerste kwartaal van 2019. De andere bank verwacht een derde van haar klanten pas in de loop van volgend jaar een aanbodbrief te kunnen sturen. Zij heeft daarom toegezegd nog dit jaar volledige voorschotten aan die groep gedupeerde mkb’ers uit te keren.

Dat blijkt uit de tussentijdse voortgangsrapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met als peildatum 1 oktober, die vandaag door de minister van Financiën naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Er zijn zes banken aangesloten bij het UHK. Drie banken hebben al hun klanten een aanbod gedaan. Een vierde bank is in december gereed. Uit de vorige voortgangsrapportage bleek dat de andere twee banken de door henzelf gecommuniceerde datum van eind 2018 niet voor al hun klanten zouden halen. Dit zijn ook de banken met de meeste klantdossiers.

Beide banken voerden de afgelopen maanden daarom verschillende procesoptimalisaties door. Dat heeft geleid tot een aanmerkelijke versnelling, waardoor zij nu 29 respectievelijk 43 procent van hun mkb-klanten een aanbodbrief hebben toegestuurd. Op 1 juni jl. was dit nog 8 respectievelijk 6 procent. Eén bank koerst op het uitsturen van een aanbodbrief in 2018 voor het merendeel van haar klanten, maar houdt rekening met een uitloop naar 2019 voor het resterende deel.

De andere bank verwacht, ondanks de procesoptimalisaties, een derde van haar mkb-klanten pas in de loop van volgend jaar een aanbodbrief te kunnen sturen. Deze bank heeft daarom toegezegd dat die klanten dit jaar nog een voorschot ter hoogte van het verwachte volledige compensatiebedrag krijgen uitgekeerd. Als blijkt dat het definitieve aanbod lager ligt dan het verstrekte voorschot, hoeft de klant het verschil niet terug te betalen. Dit zou betekenen dat begin 2019 alle ruim 19.000 gedupeerde mkb’ers een aanbodbrief of een volledig voorschot hebben.

Monday, November 5, 2018

Banken introduceren uniform, bankonafhankelijk geldautomatenmerk

ABN AMRO, ING, Rabobank en Geldservice Nederland (GSN) lanceren vandaag Geldmaat, de nieuwe naam voor hun geldautomaten. Deze geldautomaten krijgen hetzelfde uiterlijk en verschijnen vanaf het eerste kwartaal van 2019 stapsgewijs in het straatbeeld.

ABN AMRO, ING, Rabobank en GSN werken samen aan een bankonafhankelijk geldautomatennetwerk om contant geld op de lange termijn beschikbaar, bereikbaar, betaalbaar en veilig te houden. Vanaf begin 2019 dragen de drie banken hun automaten geleidelijk over aan GSN, die de geldautomaten al sinds 2011 voor hen beheert. De totstandkoming van het nieuwe geldautomatennetwerk gebeurt in dialoog met relevante belangenorganisaties. Hierbij staat gebruiksgemak voor de particuliere en zakelijke eindgebruiker voorop.

Geert Eikelboom, CEO van Geldservice Nederland: “In winkels wordt steeds vaker digitaal betaald. Er blijft echter ook behoefte om contant geld op te nemen of te storten. Daarom werken we met de banken samen aan een gezamenlijk geldautomatennetwerk waarmee we de automaten evenwichtiger over Nederland verspreiden. Zo zie je nu soms in een winkelgebied vijf automaten van de drie verschillende banken vlakbij elkaar staan. Op basis van het aantal transacties en bezoekers in het gebied kunnen bijvoorbeeld twee automaten ook voldoende zijn. Op veel van dit soort locaties gaan we het netwerk aanpassen. De Geldmaat-automaten werken door de nieuwe software straks allemaal hetzelfde. Zo zorgen wij ervoor dat iedereen gemakkelijk toegang houdt tot contant geld.”

Geldservice Nederland heet per 1 januari 2019 ook Geldmaat en is samen met de drie banken verantwoordelijk voor de realisatie van het nieuwe netwerk van geldautomaten. Naar verwachting staat het nieuwe netwerk eind 2020.
Last updated: 17 Nov, 2018 21:32