Friday, February 23, 2018

Banken gaan graag in gesprek met klanten aardbevingsgebied

De aardbevingen in Groningen hebben voor veel inwoners van deze provincie een grote emotionele impact. Voor veel inwoners zijn er ingrijpende materiele gevolgen, zoals schade aan de woning en een forse waardedaling. Huiseigenaren met een hypotheek verwachten terecht dat banken zoveel mogelijk rekening houden met hun situatie en waar mogelijk ondersteuning bieden.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en haar leden voelen zich begaan met de betrokken Groningers en willen zich maximaal voor hen inzetten. Het is spijtig dat uit het rapport-De Kam naar voren komt dat klanten van banken die steun niet altijd ervaren. Wij horen daarom graag van klanten die nog niet tevreden zijn, welke concrete knelpunten zij ervaren. Banken zeggen toe met deze klanten daarover in gesprek te gaan.

Zo staan woningen in het aardbevingsgebied langer te koop en kunnen woningeigenaren hierdoor te maken krijgen met dubbele lasten. Op basis van de voorwaarden van de bank kan de klant de woning niet zonder toestemming verhuren. Uiteraard denkt de bank graag mee welke mogelijkheden hier zijn om tot een goede oplossing te komen.

Banken zijn verder voorstander van uitbreiding van de opkoopregeling van de overheid. Ook hebben banken samen met de NAM een project uitgevoerd in Loppersum waarbij een garantie werd verstrekt voor de sloop en herbouw van 43 woningen.

Betalingsproblemen bij klanten zijn zelden het directe gevolg van de aardbevingsschade maar komen dikwijls voort uit persoonlijke omstandigheden zoals echtscheiding en werkloosheid. Ook in die gevallen bieden banken hulp om tot maatwerkoplossingen te komen, zoals ook elders in Nederland. Banken hanteren in het aardbevingsgebied in Groningen dezelfde regels voor (her)financiering als in andere delen van Nederland.

Pilot Vroeg Eropaf Breda van start

In Nederland heeft 1 op de 6 huishoudens moeite om iedere maand hun rekeningen te betalen. In Breda zijn dat er ruim 13.000.

Veel mensen met financiële problemen melden zich niet of (veel) te laat voor een betalingsregeling of schuldhulpverlening. En dat terwijl snelle hulp bij betalingsproblemen veel ellende en maatschappelijke kosten kan voorkomen. Daarom starten de Gemeente Breda, de Bredase woningcorporaties AlleeWonen (vanaf 16 april Alwel), Laurentius en WonenBreburg en het Instituut Maatschappelijk Welzijn (IMW) met de pilot Vroeg Eropaf Breda. Deze lokale partners slaan de handen ineen met Ennatuurlijk, Brabant Water, CZ en coöperatie VGZ om mensen met beginnende betalingsachterstanden weer financieel ‘op de rit’ te krijgen.

Wanneer een inwoner van Breda problemen heeft met het betalen van de maandelijkse rekeningen voor huur, energie en zorgverzekering, gaan de uitvoerders van Vroeg Eropaf aan de slag. De inwoner wordt actief benaderd door een schuldhulpverlener of maatschappelijk werker. Samen kijken ze wat er nodig is om de betalingsproblemen zo snel mogelijk aan te pakken. Soms kan iemand aanspraak maken op subsidies of regelingen. Soms kan er in termijnen worden betaald. En soms is er andere hulp nodig. Het is voor het eerst dat er in Breda zoveel partners samenwerken om huishoudens met betalingsachterstanden vroeg in beeld te krijgen en te helpen.

Thursday, February 22, 2018

Stevig resultaat KBC van 399 miljoen euro

Dankzij een sterkere euro en stabiele lage rentevoeten behaalde KBC in het vierde kwartaal van 2017 een nettowinst van 399 miljoen euro. Het resultaat van het vierde kwartaal werd wel beïnvloed door een eenmalig voorafgaand negatief effect van de hervorming van de Belgische vennootschapsbelasting van 211 miljoen euro.

De kosten bleven onder controle en de kwaliteit van de activa bleef goed zoals bleek uit een terugname van voorzieningen voor waardeverminderingen op kredieten.

Over een heel jaar gemeten heeft KBC het voorbije jaar een winst gerealiseerd van bijna 2,6 miljard euro.

Jumbo verwijdert geldautomaten

Jumbo gaat de komende maanden alle geldautomaten uit de eigen filialen weghalen, meldt RTL. Reden is dat steeds minder mensen contant geld nodig hebben en de automaten doelwit zijn van bijvoorbeeld skimmers. Ook banken halen steeds meer automaten weg. Het gaat pinautomaten in 170 van de 400 Jumbo-filialen. Die overige 230 Jumbo's zijn allemaal franchisewinkels en die maken volgens woordvoerder Jeske Bleeker zelf de keuze of ze de automaten behouden of niet.

Cryptobelegger houdt vertrouwen ondanks crash

Sinds december daalde de koers van cryptomunten aanzienlijk. Ondanks de correctie is het aantal Nederlandse bezitters van cryptovaluta toch gelijk gebleven. Aan het eind van de koersval bezitten nog steeds ongeveer 865.000 Nederlanders één of meerdere munten. Dit blijkt uit de Cryptovaluta Monitor, een marktonderzoek van Multiscope naar betalen, beleggen en sparen in een nieuwe economie.

Medio januari stond driekwart van de cryptobezitters nog op winst. Medio februari heeft nog maar 51 procent een positief rendement. Nederlanders steken geen grote bedragen in cryptomunten. De gemiddelde investering is slechts 200 euro. Men blijkt ook geen grote risico’s te nemen. Zes op de tien kochten bitcoins of andere digitale munten met geld van hun lopende rekening. Minder dan 1 procent investeerde in cryptovaluta met geleend geld.

Nederlanders zitten voor de lange termijn in cryptomunten. Ongeveer 71 procent koopt cryptomunten om op de lange termijn rendement te maken. Deze groep staat ook wel bekend als ‘hodlers.’ Het lage investeringsbedrag en het feit dat ze er voor de lange termijn inzitten is een mogelijke verklaring waarom er weinig bezitters uitstapten tijdens de daling.

De cryptovaluta-bezitter heeft een zeer hoge verwachting van het toekomstige rendement van de investering. Deze verwachting is door de recente koersdaling wel behoorlijk getemperd. In januari streefden bezitters nog naar een rendement van 11x hun inleg. In februari is het beoogde rendement gedaald naar 6x de inleg.

AFM wil geen reclame voor snelle hypotheken

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wijst hypotheekverstrekkers erop dat zij geen reclame mogen maken voor de snelheid waarmee een hypotheek kan worden afgesloten. In de huidige marktomstandigheden spelen hypotheekverstrekkers in reclamecampagnes steeds vaker in op snelheid. Een huis kopen is een ingrijpend besluit met financiële gevolgen voor de lange termijn. Het is daarom belangrijk dat consumenten goed geïnformeerd zijn en weloverwogen een besluit kunnen nemen over hun hypotheek. Daarom wijst de AFM hypotheekverstrekkers op de reeds bestaande norm voor reclame-uitingen bij hypothecair krediet.

In een krappere woningmarkt is het goed als consumenten binnen een redelijke termijn duidelijkheid krijgen over de benodigde financiering. De AFM staat dan ook positief tegenover het verkorten van de doorlooptijden bij de aanvraag van hypothecair krediet, zolang dit zorgvuldig gebeurt. Gezien de impact van de aankoop van een woning en het afsluiten van een hypotheek is het echter van belang dat huizenbezitters een weloverwogen beslissing maken.

De AFM ziet een trend ontstaan waarin het belangrijkste element van reclamecampagnes bestaat uit de snelheid en het gemak waarmee een hypotheek te krijgen is. Daarom verduidelijkt de AFM aan marktpartijen dat ook hypothecaire kredieten onder de reclame-regels voor krediet van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft vallen. Dit betekent dat reclames voor hypothecaire kredieten géén verwijzing mogen bevatten naar snelheid en het gemak van het verkrijgen van het krediet.

'Nederlander onvoldoende bewust van eigen verantwoordelijkheid voor financiële toekomst'

Het merendeel van de Nederlanders is niet klaar voor een financieel gezonde toekomst. Slechts 2 op de 5 Nederlanders zet geld opzij voor opleiding & bijscholing, arbeid, pensioen en zorg. Terwijl bijna de helft (48%) aangeeft wel degelijk ongerust te zijn over hun financiële toekomst. Veel Nederlanders die zich financieel wel zouden kunnen voorbereiden op toekomstige uitgaven, doen dit in de praktijk niet. Dit blijkt uit onderzoek van de Rabobank dat is uitgevoerd door het Nibud.

Naast een gezonde financiële reserve voor onverwachte uitgaven, wordt van Nederlanders verwacht dat zij zelf meer kosten dragen voor bijvoorbeeld hun zorg en voor de veranderende arbeidsmarkt. 34% van de Nederlandse huishoudens geeft aan dat zij geen ruimte hebben om geld opzij te zetten. Van de mensen die deze ruimte wél hebben, slaagt slechts 39% erin om, naast een kleine financiële reserve, extra vermogen op te bouwen. Bovendien meent 37% van de Nederlanders dat de verantwoordelijkheid voor de financiële situatie na hun pensioen niet bij hen ligt, maar bij de overheid of financiële dienstverleners (pensioenfondsen, banken en verzekeraars). 48% van de Nederlanders vindt zichzelf het meest verantwoordelijk voor hun financiële toekomst.

Mensen bouwen voornamelijk vermogen op om de studie van hun kinderen te kunnen betalen (46%), de hypotheek af te lossen (34%) of om hun pensioen aan te vullen (32%). Het onderzoek toont aan dat er een kloof bestaat tussen wat mensen verwachten nodig te hebben en wat ze werkelijk nodig hebben. Zo blijkt dat een op de vijf huizenbezitters zich niet realiseert dat ook een aflossingsvrije hypotheek een keer moet worden afgelost. Ook toont het onderzoek dat jongere respondenten (18 - 34 jaar) de verwachte AOW-leeftijd niet juist inschatten. De huidige dertigers krijgen naar verwachting vanaf hun 71ste AOW, twee jaar later dan hun eigen inschatting (69,1).

‘In een periode waarin de overheid meer financiële zelfredzaamheid van haar burgers vraagt, vind ik het zorgwekkend dat minder dan de helft van de respondenten zichzelf het meest verantwoordelijk voelt voor de financiële situatie na pensioen,’ waarschuwt prof. Barbara Baarsma, directeur kennisontwikkeling Rabobank. ‘Zeker als mensen eerder met pensioen willen en nu de AOW-leeftijd omhoog gaat, moeten mensen zich realiseren dat zelf vermogen opbouwen nodig is om dat mogelijk te maken.’

Toekomstige kosten in financiële dode hoek

Toekomstige zorgkosten en kosten voor (bij)scholing of het overbruggen van een periode zonder werk staan bij Nederlanders nauwelijks op de radar. Zo geeft 84% aan niet te sparen voor toekomstige zorgkosten en zet een overgrote meerderheid ook geen geld opzij voor een eigen studie (92%) of om een terugval in het inkomen op te vangen (82%).

‘Dat ruim 9 op de 10 respondenten niet spaart voor (bij)scholing en dat ook niet van plan is, gaat op den duur ten koste van werkzekerheid op de steeds flexibelere en veranderende arbeidsmarkt,’ aldus Baarsma. ‘Wie niet investeert in werkzekerheid, zet de bijl aan de wortel van zijn financiële zelfredzaamheid.’

Wednesday, February 21, 2018

ASR: meer winst geboekt, keert meer dividend uit

Net als veel verzekeraars meldt ook ASR gunstige jaarresultaten. ASR boekte over 2017 een nettowinst van 906 miljoen euro, ruim een derde meer dan in 2016. Het operationeel resultaat ging met ruim een zesde omhoog naar 729 miljoen euro.

De Solvency II ratio van ASR lag eind 2017, rekening houdend met het dividend, op 196 procent, in lijn met de 194 procent die analisten hadden verwacht.

ABN AMRO sluit nieuw cao-akkoord

ABN AMRO en vakbonden FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen hebben een akkoord bereikt over een nieuwe arbeidsvoorwaarden-cao. De nieuwe cao heeft een looptijd van twee jaar, van 1 januari 2018 tot 1 januari 2020. Met het akkoord heeft ABN AMRO een modern arbeidsvoorwaardenpakket dat past bij de bank van morgen. In het pakket ligt de nadruk op een nieuwe performance management aanpak, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers, concrete afspraken over de inzet van mensen met een arbeidsbeperking, en structurele loonsverhoging.

Centraal in het cao-akkoord staat een nieuw performance management: Together & better. We zetten de continue ontwikkeling van medewerkers centraal en stoppen met de jaarlijkse beoordelingscijfers. Hiermee lopen we voorop in de sector. Tevens geeft deze aanpak een impuls aan de cultuuromslag binnen de bank. We willen een wendbare organisatie worden, met de nadruk op agile werken en meer verantwoordelijkheid voor medewerkers. Door te investeren in onze mensen, kunnen we sneller en beter tegemoet komen aan de wensen van onze klanten.

ABN AMRO zet in op het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers, binnen of buiten de bank. We willen investeren in een gezonde balans tussen energie op het werk en tijd voor thuis. Het persoonlijk ontwikkelbudget wordt verhoogd en medewerkers krijgen daarnaast een extra studiedag. Om vitaal te blijven, kunnen medewerkers jaarlijks gratis deelnemen aan een persoonlijk gezondheidsonderzoek. Ook kunnen medewerkers eens per drie jaar op kosten van de bank een persoonlijk financieel inzicht ontvangen. De verlofregelingen hebben we aantrekkelijker gemaakt, in het bijzonder het geboorteverlof. Partners krijgen voortaan twee weken betaald geboorteverlof.

Tuesday, February 20, 2018

ING investeert in woondiensten door meerderheidsbelang te nemen in Makelaarsland

ING kondigt vandaag de acquisitie aan van een 90 procent-belang in Makelaarsland. Met deze aanwinst geeft ING nadere invulling aan haar ambitie om klanten vooruit te helpen op belangrijke momenten in hun leven, met dienstverlening die verder gaat dan bankieren. De overname past in de strategie van ING om klanten een digitaal platform te bieden voor hun financiële wensen met aanvullend een breed scala aan woondiensten.

Het kopen en verkopen van een huis is een grote stap. ING ondersteunt haar klanten in het realiseren van hun woondromen door een reeks aan ING Woondiensten aan te bieden. Naast een makelaarsservice zijn dat onder meer een notarisservice, taxatieservice, energieservice en een bouwtechnische keuring. ING wil klanten een onderscheidende klantervaring bieden door hen gedurende het hele proces, van het begin van de woonwens tot de aan- of verkoop van het huis, te ondersteunen.

Makelaarsland blijft als zelfstandige en onafhankelijke makelaardij opereren in de markt. ING verkrijgt door de overname een meerderheid (90 procent) van de aandelen. 10 procent blijft in handen van Jeroen Stoop, oprichter en CEO van Makelaarsland.

Makelaarsland heeft sinds haar oprichting in 2005 de makelaardij ingrijpend veranderd. Bij Makelaarsland zijn woningeigenaren zelf actief betrokken, waardoor ze flink besparen op de gebruikelijke makelaarskosten. Met deze onderscheidende propositie is Makelaarsland binnen korte tijd een toonaangevende makelaar in Nederland geworden. Makelaarsland begeleidde het afgelopen jaar de verkoop van bijna 6.000 woningen en behaalde een marktaandeel van circa 2,5 procent. Het marktaandeel binnen de internetmakelaardij bedraagt ongeveer 65 procent. Naast het verkopen van huizen biedt Makelaarsland via haar digitale platform en app allerlei handige informatie en woondiensten, zoals een gratis zoekopdracht voor huizenzoekers. Maandelijks wordt de website van Makelaarsland een kwart miljoen keer bezocht door potentiële huizenverkopers en -kopers.

De transactie heeft geen materiële impact op de financiële positie van ING Nederland. Verdere financiële details worden niet bekendgemaakt.

Huizenbezitters en huurders de dupe van te hoge WOZ-waarde

Gemeentes zitten opnieuw fout met de jaarlijkse inschatting van de WOZ-waardes. Dat blijkt uit een eerste peiling van Previcus Vastgoed en Vereniging de Vastelastenbond. ‘Veel gemeentes schatten de WOZ-waarde veel te hoog in’, stelt Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond. ‘De consequentie hiervan is een stijging van allerlei belastingen die aan de WOZ-waarde gekoppeld zijn. We verwachten dat een stijgend aantal huizenbezitters en huurders in 2018 bezwaar aantekent tegen de WOZ-beschikking van hun gemeente.’

In de eerste 8 weken van het jaar ontvangen huizenbezitters en huurders een aanslagbiljet van hun gemeente. De eerste miljoen WOZ-beschikkingen vielen de afgelopen weken op de deurmat. Bij deze eerste lichting horen ook de WOZ-beschikkingen van Eindhoven, Nijmegen en Den Haag. Omstreeks 28 februari volgt de rest van Nederland.

De voorspelling is dat de WOZ-waarde in 2018 gemiddeld met 7% stijgt. De verschillen tussen de regio’s zijn groot. In de Randstad is de stijging met gemiddeld 12% het grootst. Noord-Brabant laat een stijging van 5% zien. ‘Huizenbezitters en huurders voelen een toename van de WOZ-waarde in hun portemonnee’, vervolgt Dirk-Jan Wolfert. ‘Zij betalen de rekening in de vorm van allerlei belastingen die aan de WOZ-waarde gekoppeld zijn. Denk daarbij aan gemeentelijke belastingen, OZB, erfbelasting, schenkbelasting, verhuurderheffing en inkomstenbelasting.’

Gemeentes stelden in 2017 van 8,8 miljoen onroerende zaken de WOZ-waarde vast. 7,7 miljoen woningen nemen hiervan het merendeel voor hun rekening. Huizenbezitters en huurders van 1,5% van de woningen tekenden bezwaar aan. De Vastelastenbond voorspelt dat de stijging van de WOZ-waarde leidt tot een groot aantal bezwaren. Twee ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag. ‘Gemeenten bezuinigen al jaren flink op de uitvoering van de WOZ-beschikkingen’, stelt Dirk-Jan Wolfert van Vereniging de Vastelastenbond vast. ‘Aan de andere kant stijgt het aantal belastingen dat aan de WOZ-waarde gekoppeld is. Wij betreuren deze tegenstrijdige ontwikkelingen. Door deze koppeling is het een kwalijke zaak dat de hoogte van de WOZ-waarde steeds vaker afwijkt van de werkelijke situatie.’

Previcus Vastgoed is het eens met de visie van de Vastelastenbond. ‘We pleiten voor een betere borging van de rechtszekerheid van de belastingbetaler’, benadrukt directeur Michel Uijen van Previcus Vastgoed. ‘In onze ogen dient de gemeente te investeren aan de voorkant, in plaats van te bezuinigen aan de achterkant. Op deze manier dalen zowel de bezwaren als de bijbehorende kosten voor de gemeente ook. Tot die tijd sporen wij particulieren en bedrijven aan om alert te zijn op de hoogte van de WOZ-waarde die de gemeente aan de woning koppelt.’

Volgens Dirk-Jan Wolfert zetten consumenten niet veel vraagtekens bij opgelegde belastingen. ‘Ze betalen de belasting en documenteren de aanslag in hun administratie’, vervolgt hij zijn verhaal. ‘Daarom gaat de Vastelastenbond in 2018 actief de bewustwording bij consumenten beïnvloeden. We stimuleren hen om niet klakkeloos te accepteren wat de gemeente communiceert. Onderneem op tijd actie en dien binnen 6 weken een bezwaar in als je het niet eens bent met de WOZ-beschikking.’

Europese investeringen in fintech stijgen naar recordhoogte

De Europese investeringen in fintech zijn in de laatste drie maanden van vorig jaar naar recordhoogte gestegen. In het laatste kwartaal van 2017 werd voor een bedrag van ruim 2 miljard in Europese fintechbedrijven gestoken. Dat blijkt uit de Pulse of Fintech, een onderzoek dat KPMG iedere drie maanden uitvoert naar de investeringen die wereldwijd gedaan worden in fintech.

De investeringen door durfkapitalisten in Europese fintechs namen met een bedrag van bijna 1 miljard dollar fors toe. Het Verenigd Koninkrijk was in de laatste drie maanden van vorig jaar goed voor een bedrag van 1,6 miljard dollar, 80 procent van alle fintechinvesteringen in Europa.

Forse investeringen gingen naar bedrijven als Transferwise en Monzo, resp. 280 miljoen en 94 miljoen dollar. Met de overname van Trayport door de TMX group was een bedrag gemoeid van 727 miljoen dollar en Playtech betaalde 150 miljoen voor de overname van Trade Tech Alpha.

De Britse investeringen bleven zeker niet beperkt tot de meer volwassen fintechbedrijven. Het vanuit Londen opererende Salary Finance wist 53 miljoen dollar op te halen.

Vooral de relatief volwassen markt zorgt ervoor dat het Verenigd Koninkrijk haar leidende positie in Europa behoudt en dat steeds meer startups de Britse markt betreden, stelt KPMG vast. Ook de regelgeving en het krachtige ecosysteem zorgen voor een toename van nieuwe startups.

Naast het Verenigd Koninkrijk komen ook andere hubs steeds verder tot ontwikkeling. In Zweden haalde insurtechbedrijf BIMA 107 miljoen op en kon iZettle 47 miljoen tegemoet zien. En in Frankrijk was de buyout van kredietverzekeraar Tinubu Square goed voor  63 miljoen. In Europa zien KPMG de aandacht voor insurtech steeds verder toenemen, vooral in Duitsland. Traditionele verzekeraars in het land herkennen in toenemende mate het belang van een digitale transformatie. In de afgelopen maanden is in Duitsland bovendien een aantal bijzondere initiatieven op het gebied van insurtech tot stand gekomen, zoals het recente samenwerkingsverband van de Deutsche Bank met Friendsurance.

'MKB-Nederland wil krediet bij staatsbank'

MKB-Nederland wil dat de Volksbank in het financieringsgat voor kleine en middelgrote ondernemers springt. Dat zei directeur Leendert-Jan Visser een dezer dagen in de Telegraaf. De ondernemersorganisatie is verontrust over het nog altijd hoge afwijzingspercentage van kredietaanvragen tot 250.000 euro.

Minister Hoekstra van Financiën zou er goed aan doen om de keuzemogelijkheden voor mkb-ondernemers uit te breiden via de Volksbank, het genationaliseerde moederbedrijf van SNS, ASN en RegioBank, aldus Visser. 'Een nieuwe NMB', zegt hij in de krant, verwijzend naar de in 1991 verdwenen Nederlandse Middenstandsbank. De kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf is sinds de crisis al een probleem. Maar ook nu de economie stevig is aangetrokken, gaat het nog altijd niet beter. Visser wijst op recent onderzoek van de Europese Centrale Bank, waaruit blijkt dat van alle Europese landen alleen in Nederland het percentage afwijzingen van mkb-leningen toeneemt, met 30 procent. Visser begrijpt dat niet. 'Het Nederlandse mkb doet het toch niet slechter dan dat in Italië of Griekenland?'

De Volksbank reageert in de Telegraaf positief op de oproep van MKB-Nederland. De bank, die voor consumenten betalen, sparen en hypotheken aanbiedt, blijkt al te zijn gestart met een pilot voor bedrijfsleningen tot maximaal 50.000 euro. Volgens een woordvoerder ligt het 'in de lijn der verwachtingen' dat de bank na deze test doorgaat met kredietverlening aan het kleinbedrijf. Het mogelijk oprekken van het bedrag naar 250.000 euro, zoals MKB-Nederland voorstelt, noemt de bank 'geen gekke suggestie'. De Volksbank zegt kansen te zien in de financiering van kleine bedrijven en zzp’ers. 'Omdat het niet om al te grote bedragen gaat, willen wij hierop inzetten. Ook omdat we als bank een maatschappelijke behoefte willen invullen.'

MKB-directeur Visser is ervan overtuigd dat er veel rendement te behalen is met mkb-leningen. 'Betere financiering voor het mkb zou de economische groei bovendien sterk verbeteren, durf ik wel te zeggen.'

Monday, February 19, 2018

ING koopt online kredietverstrekker Lendico

ING Group koopt via zijn Duitse dochter ING-Diba de online kredietverstrekker Lendico en krijgt hiermee een gevestigd label in handen voor kleine en middelgrote ondernemers die snel een lening willen. Dat meldt Emerce.

Eind vorige week zou de transactie aan de Duitse toezichthouder zijn voorgelegd, aldus de Finanz-Szene.de. Hoeveel geld met de overname is gemoeid houden de partijen voor zich.

Lendico werd in 2013 opgericht door bedrijvenbouwer Rocket Internet. Daarbij investeerde ook Holtzbrinck Ventures in de start-up.

Nederlandse aandelenfondsen scoren slecht op klimaatimpact

Slechts een derde van de Nederlandse aandelenfondsen scoort goed op het vlak van klimaatimpact. Daarmee doet Nederland het slechter dan vier andere Europese landen. Dat blijkt uit een analyse van Climetrics, het eerste wereldwijde systeem om aandelenfondsen te beoordelen op hun klimaatimpact.

Climetrics, een initiatief van CDP en ISS-Ethix Climate Solutions, analyseerde de best presterende fondsen van vermogensbeheerders in zes Europese landen: Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Climetrics geeft fondsen een score op een schaal van één tot vijf op hun klimaatimpact.

Zweden komt in de Climetrics-analyse als koploper uit de bus. Daar heeft 60 procent van de fondsen een score van vier of vijf, wat betekent dat er serieuze aandacht is voor de investeringsrisico’s van de wereldwijde klimaatverandering. Duitsland staat op de tweede plaats: 39 procent van de fondsen scoort er goed op klimaatimpact. Zwitserland en Frankrijk volgen op de voet met respectievelijk 38 en 37 procent. In Nederland ligt het aandeel op 33 procent en in het Verenigd Koninkrijk op 22 procent.

Uit de Climetrics-analyse blijkt ook dat Zweden het hoogste percentage fondsen heeft met een zogeheten ESG-mandaat. Bijna de helft (48 procent) van de fondsen hanteert strikte criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance. Dat vergroot de kans dat factoren die te maken hebben met klimaatverandering worden meegenomen in investeringsbeslissingen. In Nederland hanteert 44 procent van de onderzochte fondsen deze werkwijze.

Hoewel slechts een derde van de Nederlandse aandelenfondsen goed scoort op klimaatimpact, kunnen klimaatbewuste beleggers met behulp van Climetrics de best beoordeelde groene fondsen vinden van de grootste vermogensbeheerders van Nederland.

Uit een analyse van Climetrics onder alle Nederlandse fondsen die wereldwijd beleggen komt Triodos Sustainable Equity Fund als beste naar voren, gevolgd door NN Glbl Eqty Impact Opportunities en ASN Duurzaam Aandelenfonds.

Actiam, Aegon, NN Investment Partners, Robeco en Triodos zijn volgens Climetrics de vermogensbeheerders in Nederland met de hoogste Asset Manager score. Deze score identificeert de activiteiten van het fonds om klimaatverandering te integreren in de governance- en investeringsprocessen en vormt een onderdeel van de totale Climetrics beoordeling.

ABN AMRO Clearing Bank ontwikkelt alternatief voor derdengeldrekening

Niet-banken die klantgeld in beheer hebben, houden daarvoor in de regel een derdengeldrekening aan. ABN AMRO Clearing Bank heeft hiervoor in overleg met Nxchange een alternatief ontwikkeld, gestoeld op de blockchaintechnologie.

In deze nieuwe service krijgt elke individuele klant van de niet-bank via de blockchain een bankrekening bij ABN AMRO Clearing Bank (AACB). De geldstromen tussen de niet-bank en haar klanten lopen zo mee in betaalprocessen die onder regulier toezicht vallen. Hierdoor is er automatisch sprake van de benodigde transparantie. De administratieve lasten voor de niet-bank, die specifiek horen bij het beheren van een derdengeldrekening, nemen daardoor sterk af. De fintech Nxchange is de eerste klant die vanaf februari met deze oplossing aan de slag gaat.

Jan Bart de Boer, commercieel verantwoordelijk bij AACB: "Nxchange is bij uitstek de partij om deze innovatie mee te starten. Zij innoveren zelf en zetten in hun business model in op efficiency en transparantie. De komende periode toetsen we gezamenlijk de werking en brengen we daar waar nodig verbeteringen aan. Daarna komt de dienstverlening breed beschikbaar. We zien veel interesse in de markt."

Nxchange is een "next generation" aandelenbeurs, die door bedrijven en financiële instellingen als whitelabel beurs wordt ingezet voor het uitgeven en verhandelen van aandelen en obligaties. Met het platform van Nxchange kunnen bedrijven en financiele instellingen direct vanaf hun eigen website kapitaal ophalen en hun investeerders de mogelijkheid tot verhandelbaarheid van aandelen en obligaties bieden in een gereguleerde omgeving. Marleen Evertsz, CEO Nxchange: "We kijken enorm uit naar de samenwerking. Met deze oplossing versimpelen we de wijze waarop investeerders kunnen beleggen in bedrijven en andere uitgevende instellingen. De blockchaintechnologie zelf biedt naar de toekomst toe ook mogelijkheden voor het faciliteren van transacties in meerdere asset categorieën in gedistribueerde netwerken."

Organisaties die te maken hebben met het beheren van klantgeld zijn onder andere brokers, beurzen, pensioenfondsen, notarissen en product service providers. Deze organisaties hebben geld van klanten in beheer om daar mee te beleggen of betalingen mee te doen. Aangezien deze organisaties geen bank zijn, kunnen zij dit geld alleen beheren op de derdengeldrekening. Tot vandaag. Vanaf nu is het mogelijk dat deze organisaties hun klanten een individuele rekening bieden via de blockchain bij AACB.

AFM legt Capital Force last onder dwangsom op

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 24 januari 2018 een last onder dwangsom opgelegd aan Capital Force Ltd. Capital Force handelt ook onder de naam Zoomtrader.com via de website zoomtrader.com. Capital Force voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM. De AFM kan daardoor niet vaststellen of de wet wordt overtreden.

De AFM vermoedt dat via Capital Force binaire opties kunnen worden gekocht door Nederlandse consumenten, zonder dat Capital Force van de AFM of een andere Europese toezichthouder een vergunning hiervoor heeft gekregen. Om hier onderzoek naar te doen, heeft de AFM informatie gevorderd bij Capital Force. Capital Force heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd. De AFM moet de informatie nog steeds ontvangen. Sinds 12 februari 2018 is Capital Force daarom verplicht de dwangsom te betalen.

Iedere dag dat Capital Force niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met 5.000 tot een maximum van 50.000 euro

Friday, February 16, 2018

Groot deel Nederlandse bevolking heeft financiële dode hoek

Het merendeel van de Nederlanders is niet klaar voor een financieel gezonde toekomst. Slechts 2 op de 5 Nederlanders zet geld opzij voor opleiding & bijscholing, arbeid, pensioen en zorg. Terwijl bijna de helft (48%) aangeeft wel degelijk ongerust te zijn over hun financiële toekomst. Veel Nederlanders die zich financieel wel zouden kunnen voorbereiden op toekomstige uitgaven, doen dit in de praktijk niet. Dit blijkt uit onderzoek van de Rabobank dat is uitgevoerd door het Nibud*.

Naast een gezonde financiële reserve voor onverwachte uitgaven, wordt van Nederlanders verwacht dat zij zelf meer kosten dragen voor bijvoorbeeld hun zorg en voor de veranderende arbeidsmarkt. 34% van de Nederlandse huishoudens geeft aan dat zij geen ruimte hebben om geld opzij te zetten. Van de mensen die deze ruimte wél hebben, slaagt slechts 39 procent erin om, naast een kleine financiële reserve, extra vermogen op te bouwen. Bovendien meent 37 procent van de Nederlanders dat de verantwoordelijkheid voor de financiële situatie na hun pensioen niet bij hen ligt, maar bij de overheid of financiële dienstverleners (pensioenfondsen, banken en verzekeraars). 48 procent van de Nederlanders vindt zichzelf het meest verantwoordelijk voor hun financiële toekomst.

Mensen bouwen voornamelijk vermogen op om de studie van hun kinderen te kunnen betalen (46%), de hypotheek af te lossen (34%) of om hun pensioen aan te vullen (32%). Het onderzoek toont aan dat er een kloof bestaat tussen wat mensen verwachten nodig te hebben en wat ze werkelijk nodig hebben. Zo blijkt dat 1 op de 5 huizenbezitters zich niet realiseert dat ook een aflossingsvrije hypotheek een keer moet worden afgelost. Ook toont het onderzoek dat jongere respondenten (18 - 34 jaar) de verwachte AOW-leeftijd niet juist inschatten. De huidige dertigers krijgen naar verwachting vanaf hun 71ste AOW, twee jaar later dan hun eigen inschatting (69,1).

Toekomstige zorgkosten en kosten voor (bij)scholing of het overbruggen van een periode zonder werk staan bij Nederlanders nauwelijks op de radar. Zo geeft 84% aan niet te sparen voor toekomstige zorgkosten en zet een overgrote meerderheid ook geen geld opzij voor een eigen studie (92%) of om een terugval in het inkomen op te vangen (82%).


Nieuw Europees risicomonitoringraamwerk voor alternatieve beleggingsfondsen op komst

Het Europees Comité voor Systeemrisico’s (European Systemic Risk Board - ESRB) heeft vandaag een set aanbevelingen gepubliceerd om risico’s in beleggingsfondsen aan te pakken. Aanleiding is de sterke groei van de sector en aanwijzingen dat fondsbeheerders meer risico zijn gaan nemen. De ESRB maakt zich zorgen over het gebruik van een ‘hefboom’ in fondsen, wat betekent dat met geleend geld of via derivaten wordt belegd.

Vanwege die zorgen beveelt de ESRB de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (European Markets and Securities Authority - ESMA) aan om een risicomonitoringraamwerk te ontwikkelen voor zogeheten ‘alternatieve’ beleggingsfondsen, waaronder hedgefondsen, private equity fondsen en vastgoedfondsen. Om actief bij te dragen aan de Europese beleidsontwikkeling hebben DNB- en ECB-medewerkers een voorbeeld van zo’n risicomonitoringraamwerk ontwikkeld. Overigens is het hefboomgebruik in alternatieve beleggingsfondsen onder Nederlands beheer beperkt.

Alternatieve beleggingsfondsen zijn in Europa in de afgelopen 10 jaar in omvang verdrievoudigd tot EUR 5723 miljard. Deze sterke groei van beleggingsfondsen brengt nieuwe risico’s met zich mee. Een scenario waarin beleggers in grote aantallen uitstappen (een run), is het voornaamste systeemrisico. Wanneer beleggers uit beleggingsfondsen stappen kan dit fondsbeheerders ertoe dwingen om beleggingen op illiquide markten tegen forse kortingen te verkopen. Dit kan prijsschokken op financiële markten versterken – zeker wanneer fondsen een hefboom gebruiken – en tot verliezen leiden voor banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Daarbij wijzen nieuwe bevindingen uit dat fondsen met een hefboom, net als minder liquide fondsen, gevoeliger zijn voor onttrekkingen van beleggers bij negatieve rendementen.

Alternatieve beleggingsfondsen zijn niet gebonden aan een wettelijke hefboomlimiet, maar bevoegde autoriteiten in Europa – waaronder DNB – hebben de mogelijkheid om in het belang van de financiële stabiliteit een hefboomlimiet op te leggen. Vooralsnog is dit beleidsinstrument niet ingezet. Daardoor kunnen alternatieve beleggingsfondsen in principe ongelimiteerd gebruik maken van een hefboom via leningen of derivaten om zo hogere rendementen te behalen.

Regels tegen schulden kunnen beter

De regels om huishoudens te beschermen tegen hoge schulden kunnen effectiever worden vormgegeven, stelt jurist en econoom Arien van ’t Hof in zijn proefschrift. Mensen kunnen naast hun hypotheek nog steeds flinke leningen afsluiten. Ook hebben de onafhankelijke toezichthouders te weinig bevoegdheden. Van ’t Hof onderzocht de hervormingen in het recht na de crisis in de EU, Nederland, Ierland en Duitsland en verdedigt zijn proefschrift donderdag 22 februari 2018 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Nu de huizenprijzen weer stijgen, rijst de vraag wat er gebeurt als er een volgende crisis uitbreekt. Kunnen de hervormingen in de regelgeving van na de crisis onhoudbare schuldniveaus van huishoudens effectief voorkomen? Deze vraag stond centraal in het proefschrift van Van ’t Hof.

Veel regels in Nederland zijn op een goede manier vormgegeven om gezinnen te beschermen tegen hoge schuldniveaus. De regels die de maximale hypotheek van een gezin bepalen zijn gedetailleerd en alomvattend, vergeleken met die in Duitsland en Ierland. Hierdoor zijn de regels die overkreditering moeten voorkomen moeilijker te omzeilen.

Toch is verbetering nodig om de Nederlandse regels effectief te laten zijn. Zo kan niet volledig worden voorkomen dat huishoudens naast hun hypotheek hoge leningen nemen. De normen voor consumptief krediet sluiten namelijk niet overal goed aan op die voor hypothecair krediet. Ook bieden ze een lager beschermingsniveau.

Van ’t Hof beveelt aan onafhankelijke toezichthouders een sterke rol te geven bij het vaststellen van deze regels. In diverse landen, waaronder Ierland, is dit al het geval. In Nederland ligt deze bevoegdheid bij de minister van Financiën, terwijl de rol van DNB en de AFM beperkt is. Hierdoor missen de toezichthouders een belangrijk instrument om de financiële stabiliteit te bevorderen.

Het onderzoek laat verder zien dat er beter aan de voorwaarden voor effectieve regels wordt voldaan als de onafhankelijkheid van toezichthouders toeneemt. Er zijn heldere, richtinggevende kaders nodig waarbinnen toezichthouders hun bevoegdheden kunnen uitoefenen. Dit helpt hen om kordaat op te treden en het verbetert de transparantie en het afleggen van verantwoording. Van ‘t Hof draagt specifieke suggesties aan om verantwoordingsmechanismes voor toezichthouders aan te passen voor nieuwe instrumenten die ze hebben gekregen. Hierbij is voor zowel de minister van Financiën als het Europees Comité voor Systeemrisico’s (ESRB) een helder afgebakende rol weggelegd. Zo zou de ESRB nationale toezichthouders in noodgevallen moeten kunnen opdragen om op te treden.

Thursday, February 15, 2018

Belastingmeevaller voor Aegon

Aegon zag de nettowinst in het vierde kwartaal meer dan verdubbelen ten opzichte van vorig jaar naar 986 miljoen dollar. Dat kwam vooral door de de belastingverlaging voor bedrijven die president Trump in de VS heeft doorgevoerd.

Aegons onderliggende resultaat over het vierde kwartaal ging wel met 5 procent omlaag naar 525 miljoen euro, vooral als gevolg van een zwakkere Amerikaanse dollar.

De solvabiliteitsratio verbeterde tot 201 procent, beter dan de 195 procent waar analisten op hadden gerekend.

Rabobank boekt 2,674 miljoen euro winst in 2017

Rabobank realiseerde in 2017 een nettowinst van 2.674 miljoen euro, een stijging van 32 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2016 boekte de bank nog een nettowinst van ruim 2 miljard euro.

Naast de positieve economische ontwikkelingen in Nederland, droegen daaraan bij de gunstige markt voor de voedsel- en agrarische sector en lagere bedrijfslasten.

Het bedrag aan spaargeld van particulieren bij de bank bleef stabiel op 142 miljard euro.

Den hypothekenportefeuille daalde met 2,8 miljard euro tot 193,1 miljard euro.

In mei 2017 plaatste Rabobank voor 2,5 miljard euro aan covered bonds en in januari 2018 voor nog eens 1,25 miljard euro. De komende jaren kan in totaal voor een bedrag tot 25 miljard euro aan covered bonds worden uitgegeven.

Wiebe Draijer, voorzitter van de Groepsdirectie, stond ook nog even stil bij de digitale innovaties die de bank afgelopen jaar lanceerde. Peaks is een nieuwe app die kleine aankoopbedragen naar boven afrondt, waarbij het wisselgeld automatisch wordt belegd. Een andere innovatie is Tellow, waarmee de bank zzp’ers de administratie uit handen neemt. In juni trad Rabo als enige Nederlandse bank toe tot het Digital Trade Chain consortium van zeven grote Europese banken, dat gezamenlijk een blockchainplatform voor ondernemers bouwt. 

De afdeling van Rabobank die vermogende particulieren verbindt, krijgt een nieuwe directeur: Annemarie van den Berg wordt hoofd van Rabo Schretlen Vermogensmanagement.

Foto: Akhmad Fauzi

Meer winst voor NN Group

NN Group (Nationale-Nederlanden) heeft in vierde kwartaal van vorig jaar fors meer winst gemaakt. Dat kwam vooral door de overname van branchegenoot Delta Lloyd.

De verzekeraar boekte een nettowinst van 700 miljoen euro, tegen 148 miljoen euro een jaar eerder. Het operationeel resultaat nam met bijna een kwart toe tot 345 miljoen euro.

De kapitaalbuffer verslechterde vijf procentpunten ten opzichte van het derde kwartaal. Die daling heeft volgens het bedrijf te maken met de omvang van het dividend.

Aflossingsvrije hypotheek: banken stimuleren klanten op tijd in actie te komen

Klanten met een aflossingsvrije hypotheek kunnen in de toekomst tegen veranderingen aanlopen die van invloed zijn op hun financiële situatie. Dit geldt niet alleen voor het aflopen van de hypotheek waarbij de hypotheek moet worden afgelost of opnieuw moet worden afgesloten.

Ook is het voor hen belangrijk rekening te houden met mogelijk hogere maandlasten bij vervallen van de hypotheekrenteaftrek of bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Banken gaan graag met klanten in gesprek om tijdig te kijken naar de mogelijkheden die een klant heeft om zijn of haar zaken goed te regelen. Banken zoeken allereerst contact met die klanten waarvan zij inschatten dat zij mogelijk weinig tijd hebben om hun situatie te verbeteren of de mogelijkheid hebben om hun situatie juist nu te verbeteren, bijvoorbeeld bij renteherziening.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ondersteunt van harte de gedragswetenschappelijke experimenten die enkele grotere banken samen met de Autoriteit Financiële Markten uitvoeren. Om van elkaars aanpak te kunnen leren, organiseert de NVB ook werkbijeenkomsten voor haar leden om de best practices met elkaar de delen. ‘Uiteindelijk gaat het erom dat we met elkaar voorkomen dat klanten met een aflossingsvrije hypotheek in de toekomst tegen onverwachte problemen aanlopen,’ aldus NVB-voorzitter Chris Buijink.


Ondersteuning bij belastingaangifte in bibliotheken en buurthuizen

Voor hulp en ondersteuning bij het doen van belastingaangifte kunnen burgers vanaf 1 maart 2018 weer terecht bij de Belastingdienst en bij veel maatschappelijke organisaties, sociaal werkers, wijkcentra en buurthuizen, formulierenbrigades, belastingwinkels en vak- en ouderenbonden. Ook steeds meer bibliotheken openen hiervoor hun deuren.

Vorig jaar hielden bibliotheken en maatschappelijke organisaties voor het eerst samen spreekuren. Dit gebeurde in 88 bibliotheken, verspreid over het land. Het doel is dit jaar om op 150 locaties spreekuren voor belastingaangifte te hebben, zodat meer burgers dichtbij hun woonplaats ondersteuning ontvangen. De spreekuren kunnen door het hele land verschillende vormen aannemen, van een invulcursus aangifte tot hulp bij het daadwerkelijk doen van aangifte. Via Belastingdienst.nl/aangifte kunnen mensen zien of en waar er een spreekuur is in hun woonplaats. Ook mensen die de BelastingTelefoon bellen voor hulp, wordt verteld waar ze terecht kunnen.
 
“Bibliotheken zijn voor veel mensen dichtbij, ze zijn laagdrempelig en er zijn computers beschikbaar. Daarom is het ook een goede plek om ondersteuning te bieden aan mensen die dat nodig hebben”, zegt Eline Spros, directeur Particulieren van de Belastingdienst.
 
“In 2017 is er een basis gelegd, die we dit jaar verder willen uitbouwen. Om het bereik nog verder te vergroten hopen we dat meer maatschappelijk dienstverleners spreekuren houden in bibliotheken”, zegt Spros. Jos Debeij, hoofd afdeling bibliotheekstelsel van de Koninklijke Bibliotheek, vult aan. “Het is de bedoeling dat er dit jaar een landelijk dekkend netwerk van bijna 150 bibliotheken is, waar mensen terecht kunnen voor ondersteuning.”

Last updated: 22 Feb, 2018 03:41