Wednesday, May 23, 2018

Dit najaar voorlichtingscampagne PSD2

DNB is van plan om in het najaar van 2018 te starten met een voorlichtingscampagne voor consumenten en bedrijven om de bewustwording over de veranderingen in het betalingsverkeer door PSD2 (Payment Services Directive 2) te vergroten.

Met de komst van PSD2 is het voor nieuwe en bestaande partijen mogelijk om nieuwe diensten aan te bieden en toegang te krijgen tot de betaalrekening van consumenten.

Dit mag alleen gedaan worden als de dienstverlener een vergunning heeft gekregen van DNB en bovendien moet de consument hier expliciet toestemming voor hebben gegeven.
Uit onderzoek van DNB is gebleken dat 94 procent van de consumenten nog niet van PSD2 heeft gehoord en over het algemeen terughoudend is om een derde partij toegang tot zijn of haar rekening te geven. De campagne heeft tot doel de consument bewust te maken van de nieuwe mogelijkheden die PSD2 heeft en het feit dat de consument zelf bepaalt of zij van deze mogelijkheden gebruik wil maken.

DNB vindt het verstandig als banken een overzicht bieden van de dienstverleners waaraan toestemming is verleend.

Op weg naar één geldautomatenpark in Nederland

Onder de noemer Cash2020 willen ABN AMRO, ING, Rabobank en Geldservice Nederland (GSN) met steun van DNB komen tot een gezamenlijk netwerk van geld- en afstortautomaten.

Vanaf begin 2019 zal het publiek hier ook in het straatbeeld meer van gaan merken. Nu wordt vooral achter de schermen gewerkt aan alle voorbereidingen. Hierbij wordt expliciet aandacht besteed aan de veiligheidsaspecten bij het optimaliseren van het geldautomatenpark, het beschikbaarheidsniveau (binnen 5 kilometer een geldautomaat in landelijke gebieden), de toegang tot geldautomaten voor kwetsbare groepen en de zakelijke afstortmogelijkheden.

Cash 2020 zal in fasen tot en met 2020 worden uitgevoerd.

Medewerkers Aegon Leeuwarden duurzaam naar het werk

De 1000 medewerkers van Aegon in Leeuwarden gaan begin juli twee weken lang duurzaam naar het werk. Of ze werken een extra dagje thuis. Aegon doet mee aan de Elfwegentocht in Fryslân om het eigen personeel te stimuleren de auto te laten staan en bijvoorbeeld op de fiets of met het openbaar vervoer te komen. Voor wie fossielvrij vervoer en thuiswerken écht allemaal te lastig is, komt er een carpooldesk.

Het pand waar Aegon sinds eind 2016 in zit, aan de Snekerkade in Leeuwarden, heeft het energielabel A én het bevindt zich op loopafstand van het NS- en busstation. Aegon is een van de grotere particuliere werkgevers in Fryslân en doet mee aan de provinciale actie Elfwegentocht. Er is inmiddels een grote interne actie op touw gezet om de medewerkers te stimuleren de auto te laten staan – voor zover die auto op fossiele brandstof rijdt natuurlijk.

Ook de Aegon-collega’s uit Den Haag die in Leeuwarden moeten zijn, wordt gevraagd een milieuvriendelijk alternatief te zoeken voor de auto. Dat kan per trein of elektrische auto of via vergaderen op afstand via een videoverbinding.

In de hal van het Aegon-gebouw in Leeuwarden komt er een ‘koppelbureau’ om te bezien wie met elkaar kan carpoolen. Uiteraard het liefst in een elektrische of hybride voertuig of met een auto die op blauwe diesel rijdt. Blauwe diesel wordt gemaakt van plantaardig afval.
Aegon hoopt dat medewerkers in de praktijk ervaren hoe eenvoudig het is om op een alternatieve manier naar het werk te komen, zodat er ook na de Elfwegentocht vaker milieuvriendelijk wordt gereisd. De Elfwegentocht is van 1 tot en met 14 juli 2018

Rabo: minder fraude door IBAN Naam Check

De Rabobank heeft met het invoeren van IBAN-Naam Check het aantal gevallen van fraude en verkeerde overboekingen sinds september 2017 flink zien dalen. Zo zijn klanten in totaal 70 procent minder geld kwijt aan fraude met facturen en voorkomt

IBAN-Naam Check is door Rabobank Surepay ontwikkeld. Met de introductie bij ASN Bank, Regio Bank en SNS (gezamenlijk de Volksbank) en ING, krijgen ook klanten van die banken meer zekerheid over hun betalingen.

Grootste impact heeft IBAN-Naam Check op factuurfraude. Bestaande facturen worden onderschept en voorzien van een ander bankrekeningnummer. Met behulp van de check in app of online zien klanten dat de ontvanger niet het beoogde bedrijf is, maar bijvoorbeeld een persoon. Dan moet er een lampje gaan branden en kan de klant navraag doen. Over een periode van acht maanden met IBAN-Naam Check bleek de schade door factuurfraude teruggebracht tot 30 procent van het bedrag in een vergelijkbare periode waarin de check nog niet was ingevoerd.

Sinds de invoering van IBAN-Naam Check zijn meer dan 350 miljoen checks uitgevoerd. Dit kunnen meerdere checks per transactie zijn. Dagelijks geeft de check circa 1500 keer de melding dat een rekening is opgeheven.

ING voert IBAN-Naam Check in

ING start met het invoeren van de IBAN-Naam Check voor haar klanten in Mijn ING (internetbankieren). De IBAN-Naam Check controleert bij online overboekingen naar Nederlandse rekeningnummers (IBAN) of de betaling naar de juiste persoon of het juiste bedrijf gaat. De check geeft een melding als de naam en IBAN die de klant intoetst anders zijn dan de gegevens die bekend zijn bij de bank. De IBAN-Naam Check maakt online betalen makkelijker en nog veiliger en helpt om fraude en vergissingen te voorkomen.

Bij het invullen van een betaalopdracht in Mijn ING controleert de IBAN-Naam Check automatisch of de naam die de klant invult hoort bij het rekeningnummer dat de klant opgeeft. Als de naam niet klopt bij het rekeningnummer, geeft de check een melding. Als de ingetoetste naam niet afwijkt, komt er geen melding. De klant bepaalt vervolgens zelf of hij de betaling wil versturen of wil afbreken, de IBAN-Naam Check blokkeert geen betalingen. De mogelijkheid om het rekeningnummer met de naam te checken, werkt niet bij een betaling naar het buitenland, een betaling in een andere muntsoort of online betalingen zoals met iDEAL.

De IBAN-Naam Check is ontwikkeld door Rabobank Surepay en ook de eerste groep ING-klanten kan inmiddels gebruik maken van de check in Mijn ING (internetbankieren). In de week van 28 mei is de IBAN-Naam Check beschikbaar voor alle klanten en ontvangen zij hierover een bericht in Mijn ING. De check wordt automatisch actief in Mijn ING, klanten hoeven zich hiervoor niet aan te melden. Vanaf deze zomer is de IBAN-Naam Check ook beschikbaar in de ING Mobiel Bankieren App.

Vanaf 23 mei is de IBAN-Naam Check ook onderdeel van de mobiel bankieren apps van ASN Bank, RegioBank en SNS, allen onderdeel van de Volksbank. In de nieuwste update van de apps checken de banken bij elke individuele overboeking via de mobiele app of het Nederlandse IBAN-nummer en de naam overeenkomen. Is dit niet het geval, dan krijgt de gebruiker een melding in het scherm. De gebruiker kan dan zelf de naam en het rekeningnummer nogmaals controleren. Dit kan fraude en verkeerde overboekingen voorkomen.'Misleidende bankkosten 1 miljard per jaar'

Misleidende wisselkoersen en verborgen kosten bij geldtransacties buiten de eurozone kosten de Nederlandse economie bijna 1 miljard euro per jaar. Dag stelt TransferWise.

Ook heeft het fintechbedrijf laten onderzoeken wat de verborgen kosten zijn die ABN Amro, ING, PayPal en Western Union doorberekenen bij internationale geldtransacties aan hun klanten. Financiële instellingen zijn verplicht om alle kosten kenbaar te maken volgens Europese richtlijnen PSD1 en PSD2, maar laten dit vooralsnog na. De onderzoeken zijn in opdracht van TransferWise uitgevoerd door het internationale onderzoeksbureau Consumer Intelligence.

In totaal is er 996,343 miljoen euro verlies geleden door verborgen kosten, wat betekent dat er 72,85 euro voor elke volwassene in Nederland betaald is, per huishouden is dat 129,39 euro.

De kosten voor het overmaken van geld buiten de eurozone zijn hoger dan consumenten beseffen, omdat die vaak verborgen zijn. Naast een standaard fee, die van bank tot bank verschilt en vaak niet eens wordt meegedeeld, worden er ook onzichtbare wisselkoersmarges berekend.

Consumenten krijgen de zwaarste klappen en verliezen 526,63 miljoen.

In de zakelijke markt wordt er 469,71 miljoen onbewust uitgegeven wegens verborgen en misleidende kosten. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) betaalt onbewust 360,35 miljoen te veel. Vooral de ondernemer met minder dan vijftig werknemers lijdt het meest met 144,49 miljoen. Zakenreizen buiten de eurozone beslaan 46,52 miljoen aan verborgen kosten voor internationale transacties.

Tuesday, May 22, 2018

'Invoering betaalwet PSD2 opnieuw vertraagd'

De invoering van de betaalwet PSD2 wordt mogelijk vertraagd. Volgens het FD wordt de al opgeschoven deadline van voorjaar 2018 niet gehaald.

Met de richtlijn krijgen niet-banken, zoals fintechbedrijven, toegang tot betaalgegevens van bankklanten. Die moeten daarvoor wel toestemming geven.

In een brief aan de Tweede Kamer meldde minister van Financiën Wopke Hoekstra in april al dat 'de precieze verdeling' van het toezicht meer tijd in beslag nam dan verwacht.

Centraal Beheer helpt MKB-ondernemers met digitale veiligheid

Digitale ontwikkelingen brengen groeikansen met zich mee, maar ook risico's. Eén op de vijf MKB-ondernemers heeft wel eens te maken gehad met cybercrime. Centraal Beheer introduceert daarom CyberZeker; een cyberverzekering, een 24/7 hulpdienst en aanvullende cyberdiensten voor MKB-ondernemers.

Centraal Beheer biedt bedrijven tegen betaling ook een Cyber Security-assessment aan. Een specialist beoordeelt op locatie de huidige ICT-beveiliging op 3 belangrijke onderdelen: personeel, bedrijfsprocessen en technologie. Het adviesrapport geeft aan welke cyberrisico’s de MKB-ondernemer loopt en welke beveiligingsmaatregelen hij het beste kan nemen om de kans op cyberincidenten en menselijke fouten te verkleinen. Om een eerste indruk te krijgen van de cyberrisico’s kan hij een kosteloze checklist invullen.

“Ondernemers hebben groeiambities en wij willen die bedrijven graag helpen met innovatieve oplossingen, persoonlijke service en digitale ondersteuning”, aldus Jack Hommel van Centraal Beheer. “In een later stadium zullen we ook andere diensten aanbieden die het securityniveau omhoog brengen. Denk bijvoorbeeld aan monitoringsdiensten en een awareness-programma voor medewerkers. Op die manier helpt Centraal Beheer ondernemers om te blijven doen waar zij goed in zijn: ondernemen.”

Hello bank! wil grote speler in de wereld van ‘open banking’ worden

Hello bank! viert zijn vijfjarig bestaan in België. In die vijf jaar speelde de digitale bank in op de innovatiebehoeften van zijn 485.000 deelnemers, die steeds meer online zijn.

Inmiddels is een op de drie personen tussen 18 en 28 jaar klant bij Hello bank! in België.

'Van bij de start hebben we ernaar gestreefd om onze klanten de digitale transformatie voluit te laten beleven dankzij een ecosysteem dat veiligheid combineert met performantie en een gamma van innovatieve en intuïtieve bancaire en niet-bancaire diensten', aldus Michael Anseeuw, General Manager Retail Banking.

De online bank lanceert onder meer de beleggingsrobot Hello fins!, die gebaseerd is op de Birdee-technologie van het Belgische bedrijf Gambit Financial Solutions. Met Hello fins! zal Hello bank! tegen het einde van deze zomer een compleet geautomatiseerde, online dienst voor discretionair portefeuillebeheer kunnen aanbieden aan zijn klanten.

Friday, May 18, 2018

Raad van Kinderen adviseert DNB

Maak gebruik van vloggers die jongeren vertellen hoe je slim omgaat met je geld, maak een website gericht op jongeren met schulden en een app voor jongeren om zicht te houden op je geld, en doorbreek het taboe op het hebben van schulden, zodat jongeren eerder hulp vragen als zij geldproblemen hebben. Veel goede adviezen van de Raad van Kinderen, waarmee De Nederlandsche Bank (DNB) aan de slag kan gaan.

DNB wil graag de ideeën van kinderen horen over vraagstukken die ook hun toekomst bepalen. Het vraagstuk heeft dit jaar te maken met ‘het goed leren omgaan met geld en daarmee het voorkomen van schulden bij jongeren’. De Raad van Kinderen bestaat uit leerlingen van de 4e Montessorischool De Pinksterbloem uit Amsterdam. Zij denken mee over strategische en actuele vraagstukken op het werkterrein van DNB.

Rabobank: woningen mogelijk duurder door verhuizende Amsterdammers

Verhuizende Amsterdammers maken woningen in de gemeenten waar zij gaan wonen waarschijnlijk duurder. Dat komt door een forse overwaarde op hun oude woning, waardoor zij bij verhuizing veel meer financiële armslag hebben dan andere potentiële kopers. Dit heeft waarschijnlijk een prijsopdrijvend effect op lokale woningmarkten. Dat schrijven economen van de Rabobank in hun vandaag verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt.

De Rabobankeconomen vergeleken onder andere de gemiddelde prijzen van tussenwoningen in de regio die zijn gekocht door Amsterdammers en niet-Amsterdammers. Rabobankeconoom Rogier Aalders: “Behalve in Zaanstad betaalden Amsterdammers in elke onderzochte gemeente gemiddeld meer voor hun tussenwoning. In Amstelveen, Haarlem, Hilversum en Utrecht bedraagt dit verschil 50 tot 65 duizend euro, in de Gooise Meren meer dan een ton. Dit kan betekenen dat Amsterdammers in de race met andere potentiële kopers meer bieden voor dezelfde woning, of dat zij sneller kiezen voor de duurdere huizen op de woningmarkt. Zeer waarschijnlijk is het een combinatie van beide. Dit zou betekenen dat verhuizende Amsterdammers een prijsopdrijvend effect hebben in de regio.”
Amsterdammers die een huis kopen buiten de hoofdstad hebben dus mogelijk een forse invloed op andere lokale woningmarkten. Aalders: “In de middelgrote steden Almere en Haarlem wordt bijvoorbeeld 14 respectievelijk 18 procent van de woningen gekocht door Amsterdammers. In de kleinere plaatsen rondom de stad liggen deze percentages nog veel hoger: van rond de 30 procent in Waterland, Weesp, Amstelveen en Oostzaan tot zo’n 40 procent in Ouder-Amstel en Landsmeer en maar liefst 50 procent in Diemen.”

De Rabobankeconomen blijven bij hun eerdere verwachting dat de huizenprijzen in 2018 met 8 procent zullen stijgen. In 2019 zal dat zo’n 7 procent zijn, waardoor een gemiddeld huis over twee jaar meer dan 300.000 euro zal kosten. Wel hebben de economen hun voorspelling voor het aantal transacties bijgesteld vanwege slechtere cijfers in de perifere regio’s dan verwacht. Zij voorzien dat het aantal verkochte huizen in ons land licht zal dalen: tot 235.000 woningen in 2018.

Thursday, May 17, 2018

Cryptomining-malware groeit met 28 procent

Cybercriminelen blijven hun malware verbeteren. Dit maakt de preventie en detectie steeds moeilijker. Detecties van cryptomining-malware namen flink toe, was de groei vorig jaar nog 13 procent, nu is het gestegen tot 28 procent, aldus online beveiliger Fortinet. Bij cryptomining wordt de pc van slachtoffers gebruikt voor de aanmaak van cryptomunten.

Cryptojacking komt vaker voor in het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Afrika dan in andere landen. Hoewel cryptomining-malware een relatief nieuwe bedreiging is, geeft die blijk van een ongekende diversiteit.
Cryptominers richten hun pijlen op verschillende besturingssystemen en cryptovaluta’s, waaronder Bitcoin en Monero. Ze gebruiken en optimaliseren daarnaast verspreidingstechnieken die ze hebben overgenomen van andere bedreigingen. Daarbij evalueren ze welke methoden wel en niet succesvol waren om hun kans op succes te vergroten.

Achmea en EIT Climate-KIC bundelen expertise

De extreme hagelbuien van juni 2016 brachten de keiharde realiteit naar boven. De 100.000 schademeldingen op één dag, met een totale verzekerde schade van €600 miljoen, lieten ons zien hoe kwetsbaar we zijn als het gaat om extreme weersinvloeden. Hoe wij ons weerbaarder kunnen maken tegen deze invloeden is een complex vraagstuk, waar vele partijen aan werken. Vandaag bezegelden Michiel Delfos, directievoorzitter van Achmea Schadeverzekeringen en Kristen Dunlop, CEO van de Europese klimaatcommunity EIT Climate-KIC, de samenwerking om te komen tot slimme en klimaatrobuuste innovaties.

Met het veranderende klimaat, verandert ook de rol van verzekeraars. Om relevant te blijven voor hun klanten zullen zij, naast het schadeloos stellen na een schade, ook met oplossingen moeten komen om schades te beperken of te voorkomen. Dit vereist het hebben van inzicht en het betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Achmea verwacht dat door de samenwerking met EIT Climate-KIC nieuwe impulsen voor innovaties ontstaan, die direct toe te passen zijn in de dagelijkse praktijk.

Partners van de EIT Climate-KIC community hebben inmiddels computermodellen ontwikkeld om klimaatcatastrofes in kaart te brengen en risicoanalyses uit te voeren. Via een Open Source Platform is deze informatie beschikbaar. In 2017 heeft zij dit project een extra boost gegeven om met haar partners de innovaties versneld te implementeren. Dit is een van de projecten waarin Achmea kan participeren.

Betaalvereniging bouwt maatschappelijke rol verder uit

Bij Betaalvereniging Nederland en haar leden stond 2017 voor een belangrijk deel in het teken van PSD2. Daarnaast werd achter de schermen onder andere gewerkt aan de invoering van Instant Payments in 2019 en de marktintroductie van iDIN. Met de benoeming van voormalig DNB-bestuurder Lex Hoogduin tot haar nieuwe voorzitter, treden de vereniging en haar leden de toenemende dynamiek en maatschappelijke uitdagingen in het betalingsverkeer de komende jaren met vertrouwen tegemoet. Dit blijkt uit het jaarverslag 2017. Tegelijk met het jaarverslag wordt een online factsheet gepubliceerd met de kerncijfers over het betalingsverkeer in 2017.

Het belang van een onafhankelijke regie over de complexe betaalketens neemt toe door de snelle technologische ontwikkelingen en toenemende diversiteit van aanbieders. De Betaalvereniging wil zich graag openstellen voor nieuwe dienstenaanbieders, als lid of als stakeholder. Een tiental niet-bancaire ‘fintech’ betaalinstellingen is reeds lid van de vereniging. Ook die fintechs kan de Betaalvereniging ondersteunen bij het juist interpreteren en verantwoord toepassen van nieuwe Europese wet- en regelgeving zoals PSD2 en de AVG.

Wednesday, May 16, 2018

Eerste hypotheek verkrijgbaar van nieuwkomer Tulp Hypotheken

Sinds deze week is de eerste hypotheek van Tulp Hypotheken verkrijgbaar. Met een rente van 2,78 procent bij een rentevaste periode van 20 jaar vast behoort de Tulp hypotheek tot de hypotheken met de laagste rente, zo zegt het bedrijf.

Tulp Hypotheken richt zich vooral op hypotheken zonder NHG voor bestaande woningen (aankoop, verbouwing of oversluiten) met lange rentevaste periodes. Daardoor kan Tulp Hypotheken opereren als een van de voordeligste aanbieders in dit marktsegment.

Tulp Hypotheken kondigde in 2016 aan van start te gaan. Toch lanceerde het Nederlandse bedrijf deze week pas zijn eerste hypotheek. Volgens Paul Wessels, medeoprichter van Tulp Hypotheken, kwam dat omdat de grootste investeerder zich totaal onverwacht terugtrok.

De investeerder waarmee Tulp Hypotheken nu samenwerkt is TwentyFour Asset Management. Dit is een omvangrijk asset management bedrijf dat gevestigd is in Londen en 14 miljard euro onder beheer heeft. Zij zijn gespecialiseerd in fixed income beleggingen en hebben veel ervaring met onder andere beleggingen in hypotheken en asset backed securities. Tulp Hypotheken heeft om te beginnen een aanzienlijk bedrag beschikbaar waarmee ze de eerste 12 tot 18 maanden hypotheken kan verstrekken en kijkt uit naar de samenwerking met TwentyFour Asset Management.

Statement: stoppen NLII logisch

De Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) wordt opgeheven. Er zijn volgens het fonds geen projecten waar de investeringsinstelling nog een rol kan spelen. NLII is in 2014 opgericht om institutionele beleggers in staat te stellen direct in de Nederlandse economie te investeren. In het huidige economische klimaat komen projecten op een andere manier aan financiering en investeren institutionele beleggers vaak rechtstreeks in projecten. Het Verbond van Verzekeraars noemt het besluit logisch. Lees hieronder het statement van het Verbond.

Verzekeraars noemen het besluit van het NLII om te stoppen als investeringsinstelling ‘logisch’, nu blijkt dat er te weinig goede projecten zijn die funding nodig hebben. De financiële sector, waaronder ook verzekeraars, beoogden met het NLII een instelling te hebben om investeringen in Nederland te stimuleren, met name in het MKB en de energietransitie.Verzekeraars zijn tevreden dat het NLII een paar goede initiatieven heeft ondernomen, maar snappen dat bij onvoldoende aanbod van financieringsvoorstellen deze keuze is gemaakt.

Het Verbond benadrukt dat verzekeraars zelf al flink investeren en zullen blijven investeren in Nederland. In totaal hebben verzekeraars ruim 490 miljard euro aan beleggingen uitstaan, waarvan bijna 270 miljard euro in Nederland. Het grootste gedeelte hiervan zit in staatsobligaties. Maar ook investeringen in Nederlandse (beursgenoteerde) bedrijven, beleggingsinstellingen en hypotheken behoren tot deze categorie.

Om de investeringen in de energietransitie aan te jagen, zijn verzekeraars betrokken in de taakgroep financiering van het Energieakkoord. Hier wordt onderzocht hoe op het eerste gezicht onrendabele projecten toch financierbaar te krijgen zijn.

Dat verzekeraars hun financieringsrol oppakken, blijkt ook uit het feit dat de sector is betrokken bij verschillende initiatieven voor financiering van het MKB, bijvoorbeeld via het ABN AMRO MKB fonds. Daarnaast onderhandelt het Verbond namens de sector over een convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waardoor verzekeraars zich binden internationaal op een maatschappelijk verantwoorde wijze en duurzaam te investeren.

Tuesday, May 15, 2018

Bij SNS kunnen starters nu zelf online een hypotheek afsluiten

Starters met kennis van hypotheken kunnen vanaf 14 mei ook zonder tussenkomst van een adviseur een SNS Hypotheek online afsluiten. SNS komt hiermee tegemoet aan de behoefte van starters die zelf een hypotheek willen regelen. De bank vindt het belangrijk dat ze wel een bewuste keuze maken bij het aanvragen van een hypotheek. Je kunt daarom alleen de hypotheek zonder advies aanvragen als je de kennis- en ervaringstoets succesvol afrondt.

Een deel van de starters van nu is zelfbewust, kritisch en denkt niet meer in traditionele kanalen. Zelf keuzes maken en regie voeren vinden zij belangrijk. Het hypotheekaanbod voor starters is tegenwoordig een stuk overzichtelijker.

Vanuit (fiscale) regelgeving is het aantal risico’s teruggebracht. Zo mag je niet meer dan 100% van de waarde van je huis lenen, waardoor het risico dat je huis ‘onder water’ komt te staan is afgenomen. Ook zijn er minder productvormen waaruit starters kunnen kiezen die nog financieel aftrekbaar zijn. Bij een hypotheek zonder advies kun je alleen kiezen voor een annuïteitenhypotheek met een rentevaste periode van 10 of 20 jaar.

Ton Timmerman, directievoorzitter SNS: ‘Wij begrijpen dat ieder mens op z’n eigen manier controle wil hebben en houden over zijn of haar financiën. Waar sommige mensen advies willen, zijn er ook mensen die zelf hun hypotheek samenstellen en alles willen uitzoeken. Door nu ook hypotheken zonder advies aan te bieden voor starters, sluiten we aan bij die klantbehoefte en verbreden we onze dienstverlening.’

Een hypotheek afsluiten zonder advies is alleen mogelijk voor starters die voldoende kennis van hypotheken hebben, of die bereid zijn zich hierin te verdiepen. SNS biedt hiervoor een uitgebreide informatiewijzer, legt risico’s duidelijk uit en laat je een kennis- en ervaringstoets doen. Zodat je goed geïnformeerd bent en een bewuste keuze maakt. Klanten die de kennis- en ervaringstoets niet halen, kunnen alsnog een hypotheek afsluiten via een SNS Adviseur. Ook in situaties waarbij een uitgebreider hypotheekadvies nodig is, bijvoorbeeld bij ondernemers, kun je alleen een hypotheek met advies afsluiten.

Het online aanvragen werkt eenvoudig. Je doorloopt verschillende stappen en ziet precies waar je bent in het proces, welke keuzes je hebt gemaakt en wat er nog volgt. Een hypotheek zonder advies kost € 650 bij SNS.

Overheid en banken slaan handen ineen voor ‘veilig financieel ouder worden’

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voorzitter Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben afspraken ondertekend die moeten bijdragen aan ‘veilig financieel ouder worden’. VWS, NVB en andere partners zetten in op het voorkomen, signaleren, melden en stoppen van financieel misbruik van ouderen op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Het moet vanzelfsprekend worden dat mensen hun geldzaken op een goede, veilige manier regelen. Het gaat bij voorbeeld om het instellen van een zakgeldrekening of huishoudrekening, het verlagen van de paslimieten en het gebruik maken van een extra paar ogen door bijvoorbeeld het laten meekijken van een gemachtigde.

Banken zorgen voor duurzame borging van kennis over financieel misbruik van ouderen binnen hun organisatie. Daar waar nodig, trainen zij hun medewerkers in het herkennen van signalen van financieel misbruik. Medewerkers krijgen instructies over hoe zij bij een vermoeden van financieel misbruik moeten handelen.

Banken werken in de aanpak van financieel misbruik nauw samen met andere relevante partners in de Brede Alliantie ‘Veilig financieel ouder worden’, zoals seniorenorganisaties, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisaties, Veilig Thuis en de VNG. De afspraken worden over een half jaar geëvalueerd.

NVB-voorzitter Chris Buijink: ‘Als banken willen wij extra investeren in preventie en aanpak van misbruik van ouderen. Ook helpen wij ouderen bij het goed regelen van hun financiën in een digitale omgeving. Sommige banken hebben adviseurs die speciaal zijn opgeleid om ouderen te helpen, zo nodig bij mensen thuis, en met mobiele kantoren langsgaan bij bejaardenhuizen. Dat is een goede ontwikkeling.’

In maart dit jaar organiseerden de NVB en haar leden een discussiebijeenkomst (‘Maatschappelijk Forum’) over financiële zelfredzaamheid van ouderen. Aan de discussie onder leiding van oud-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen namen bankbestuurders, klanten van banken en maatschappelijke organisaties deel. Thema’s waren onder andere digitalisering, financieel misbruik en tijdig regelen van financiële zaken, bij voorbeeld met een levenstestament.

In samenwerking met het ministerie van VWS hebben de NVB en de banken in een brochure een aantal maatregelen en tips op een rij gezet met als doel om financieel misbruik van ouderen te voorkomen. Bij – een vermoeden van – financieel misbruik kunnen ouderen contact opnemen met de Stichting Veilig Thuis. Is er inderdaad sprake van financieel misbruik, dan ligt aangifte bij de politie in de rede.

Monday, May 14, 2018

Lakeman eist voor MKB-bedrijven 7 mln van ABN AMRO wegens swapschade

Directeur Pieter Lakeman van Swapschade B.V. dagvaardt vandaag namens tien MKB-bedrijven ABN AMRO. Hij eist dat de bank alle schade vergoedt die deze bedrijven door het afsluiten van renteswap-contracten hebben geleden. Het schadebedrag bedraagt 7 miljoen euro. In zijn dagvaarding stelt Lakeman dat ABN AMRO onrechtmatig handelde, de zorgplicht schond, de gedupeerde bedrijven onjuist en onvolledig informeerde en hen bewust een speculatief en riskant product verkocht in plaats van een veilige rentecap.

Volgens Swapschade is het financieel risico van renteswaps in principe onbegrensd en door ABN AMRO volledig bij de gedupeerde MKB-bedrijven gelegd. Lakeman: “De bank had ze geen renteswaps, maar rentecaps moeten adviseren en verkopen. Een rentecap is een risicoloos financieel product dat de klant beschermt tegen rentestijgingen, terwijl een renteswap in alle gevallen de financiële risico’s van de klant ernstig vergroot, ten gunste van de bank.” Een cap kostte gemiddeld 2,5% van de hoofdsom terwijl de feitelijke schade voor de ondernemer bij aankoop van een swap gemiddeld meer dan 30% van de hoofdsom bedroeg.

Alle door de bank verkochte swapcontracten hadden voor de ondernemer al bij ondertekening een negatieve waarde. Een deel van het vermogen werd daardoor automatisch - maar onzichtbaar voor de ondernemer – naar de bank overgeheveld. Bij de tien MKB-bedrijven in kwestie ging het om gemiddeld 55.000 euro. Medewerkers van de bank ontvingen voor de verkoop van renteswaps extra bonussen.

De negatieve startwaarde leidde bij de bedrijven tot minder financiële reserves en solvabiliteit en een toegenomen kans op plaatsing door hun bank onder bijzonder beheer. Tevens was er sprake van een negatieve ontwikkeling van de bedrijfsgroei als gevolg van minder kredietmogelijkheden en werd het vervroegd aflossen van leningen bemoeilijkt. Andere negatieve gevolgen: een grotere kans op een faillissement en extra kosten als gevolg van onder meer een hogere renteopslag, nieuwe vastgoedtaxaties en het in moeten schakelen van adviseurs.

De Nederlandse banken hebben met behulp van de negatieve startwaardes naar schatting van Lakeman meer dan één miljard euro naar zichzelf overgeheveld. Swapschade schat de algehele swapschade voor het Nederlandse MKB op minstens 10 miljard euro.

Swapschade heeft er met het oog op de procesefficiency voor gekozen om gedupeerden met identieke grondslagen (zowel juridisch als feitelijk) op één dagvaarding naar voren te brengen. Er zijn, in aansluiting op de nu uitgebrachte dagvaarding, méér procedures in voorbereiding. Lakeman verwacht die binnen enkele maanden te kunnen starten. De rode draad in alle zaken is dat de renteswaps volgens hem nooit verkocht hadden mogen worden: “Men heeft willens en wetens een volstrekt inferieur en niet passend product verkocht. De onwetende klanten zijn niet gewaarschuwd voor de daaraan verbonden risico’s en niet gewezen op de niet riskante rentecaps. Het eigen belang stond voorop en de wettelijk vastgelegde zorgplicht is op een grove wijze geschonden.”  

Weinig beweging in koersen ICO’s

De Initial Coin Offering (ICO) leek een aantrekkelijk alternatief voor een beursnotering in tijden dat de koers van Bitcoin en andere cryptomunten maar bleef stijgen. Maar na de crash van de cryptomarkt zit er nauwelijks nog beweging in de koersen, zo blijkt uit een analyse van de tien grootste ICO’s.

Toen de bomen nog tot aan de hemel groeiden, leek het een logisch idee: vergaar miljoenen via de uitgifte van een eigen cryptomunt of token, waarvan de koers ongetwijfeld zou stijgen. Immers dat deden alle cryptomunten en die overtuiging hadden ook jonge beleggers.

De eerste ICO’s trokken, hoewel ongereguleerd, veel belangstellenden. Vaak in seconden werden indrukwekkende bedragen opgehaald op basis van weinig meer dan een white paper, een soort prospectus.

Het ophalen van geld via ICO’s lijkt nog altijd te lukken, volgens ICORating is in het eerste kwartaal van 2018 3,3 miljard dollar opgehaald voor 412 projecten (iets minder dan het vierde kwartaal van 2017), maar wanneer investeerders niet meteen rendement zien, zoals ze waren gewend bij de handel in cryptomunten, dan zou de ICO zijn aantrekkelijkheid kunnen verliezen.

Kredietvoorzieningen omhoog bij ABN AMRO

ABN heeft in het eerste kwartaal een nettowinst van 595 miljoen euro en een rendement op eigen vermogen van 11,5 procent behaald. Wel moest de bank in het eerste kwartaal relatief veel geld opzijzetten voor slechte leningen, waardoor de resultaten toch wat lager uitvielen.

De netto rentebaten bleven volgens de bank sterk en profiteerden van de toenemende kredietverlening, vooral in de Nederlands MKB en zakelijke leningen portefeuilles.

'In de afgelopen anderhalf jaar hebben we ruim de helft van de beoogde 900 miljoen euro aan kostenbesparingen gerealiseerd', schrijft topman Kees van Dijkhuizen in een toelichting. Zo zet de bank sterk in op digitalisering.

Deelplatforms alert op verzekeringsfraude

Autodeelplatforms als Snappcar en MyWheels zien het gesjoemel met schadegevallen toenemen. Bestaande schades worden ‘meegeclaimd’ bij een kleine schade die is ontstaan tijdens de particuliere verhuur. Polissen worden versoberd, schrijft het FD vandaag.

Zo hebben Snappcar, het grootste autodeelplatform in Nederland, en verzekeraar AIlianz het eigen risico verhoogd. Ook snoeien ze volgens de krant hard in de uitkeringen. Wie een auto heeft die ouder is dan tien jaar krijgt nog maar maximaal 750 of in sommige gevallen 1250 euro uitgekeerd. Ook concurrent MyWheels beraadt zich op maatregelen, laat een woordvoerder aan het FD weten.

Rudi Buis van het de Verbond erkent in het artikel dat hierdoor de goeden lijden onder de kwaden. “Maar verzekeraars moeten wel ingrijpen. We zien in het algemeen bij autoruitpolissen dat schade vooral in de eerste drie maanden na het afsluiten van de verzekering wordt geclaimd. Dat kan geen toeval zijn. Begrijpelijk dat deelplatforms bij klanten die voor een eerste keer een auto huren en die ze nog niet kennen een hoger eigen risico vragen.”

De autoverzekering is sowieso bijzonder fraudegevoelig. Vorig jaar stond deze met stip op één als de verzekering waar het meest mee wordt geknoeid, blijkt uit een actueel factsheet van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond. Het aantal gemelde fraudezaken steeg het afgelopen jaar met 14 procent.

AFM trekt de advies- en bemiddelingsvergunning in van Personal Service 4U

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 20 december 2017 de vergunning van Personal Service 4U B.V. (Personal Service 4U) ingetrokken. Deze financiële adviseur en bemiddelaar gevestigd in Helmond, beschikt niet over een integere bedrijfsvoering. De betrouwbaarheid van de beleidsbepaler is hertoetst en de AFM is tot het oordeel gekomen dat deze niet langer buiten twijfel staat. Zonder vergunning mag Personal Service 4U geen financiële diensten meer verlenen.

In haar onderzoek heeft de AFM vastgesteld dat de betrouwbaarheid van de beleidsbepaler niet langer buiten twijfel staat omdat hij geld heeft geleend van consumenten terwijl dat in dit geval niet is toegestaan zonder de benodigde vergunning, hij niet heeft voldaan aan de verplichting om medewerking te verlenen aan het onderzoek van de AFM en bepaalde informatie die relevant was voor de beoordeling van zijn betrouwbaarheid niet heeft doorgegeven aan de AFM.

Tevens heeft de AFM vastgesteld dat Personal Service 4U niet beschikte over een integere bedrijfsvoering. De AFM is tot die conclusie gekomen omdat Personal Service 4U samenwerkte met een (onder)bemiddelaar die niet beschikte over een verplichte vergunning van de AFM, de beleidsbepaler die tevens enig medewerker was van Personal Service 4U geld leende van consumenten terwijl hem dat niet was toegestaan en Personal Service 4U niet beschikte over een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Friday, May 11, 2018

Algerije en Nederland tekenen belastingverdrag

Minister Blok tekende in Algiers een belastingverdrag met de Algerijnse minister van Financiën Raouia. Het verdrag zorgt ervoor dat bedrijven die actief zijn in beide landen geen dubbele belasting betalen. Algerije is met 1,3 miljard euro aan handelsbetrekkingen de grootste handelspartner van Nederland in Noord-Afrika. Minister Blok: “Om het investeringsklimaat verder te verbeteren moet je handelsbelemmeringen wegnemen”. Het belastingverdrag wordt met ingang van 2019 van kracht.

Minister Blok sprak tijdens zijn bezoek met premier Ouyahia, minister van Buitenlandse Zaken Messahel en de ministers van Financiën, Landbouw, Transport en Openbare Werken, Energie en Water. Nederland hecht veel waarde aan een actief partnerschap met Algerije. Minister Blok: “Algerije is niet alleen een belangrijke handelspartner, maar speelt daarnaast ook een belangrijke rol in de regio aan de zuidgrenzen van de Europese Unie”. Dagelijks trekken ongeveer 500 migranten naar Algerije. Het gesprek tussen de ministers ging daarom o.a. over grensbewaking en bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel. Goede relaties met Algerije helpen ook bij het verbeteren van het contact over migratie met andere Noord-Afrikaanse partners. Nederland en Algerije trekken verder samen op in de strijd tegen terrorisme en het voorkomen van radicalisering. Minister Blok stelde ook de recente sluiting van Protestantse kerken door de overheid aan de orde.

Groei balansomvang van De Nederlandsche Bank vlakt af

De balans van De Nederlandsche Bank (DNB) is sinds eind maart 2017 verder in omvang toegenomen tot 367 miljard euro per eind maart 2018. De toename in het afgelopen jaar is echter minder groot dan die in de voorgaande twee jaren. Deze afvlakking van de groei in de balansomvang wordt onder meer veroorzaakt door de beslissing van de Europese Centrale Bank (ECB) om het maandelijkse volume van de aankoopprogramma’s te verlagen.

Het bezit van effecten is in de afgelopen drie jaar toegenomen, voornamelijk als gevolg van de aankoopprogramma’s van het Eurosysteem, die zijn gericht op het aanjagen van de inflatie. Het grootste gedeelte van die toename viel in de eerste twee jaar (76 miljard), waarbij het aandeel van deze effecten als percentage van de totale activa van DNB tussen eind maart 2015 en eind maart 2017 is toegenomen van 22 tot 31 procent. Tussen eind maart 2017 en eind maart 2018 nam het bezit van effecten toe met 16 miljard, waarvan 3 miljard in het eerste kwartaal van 2018. Dit is minder dan de stijging van 10 miljard over hetzelfde kwartaal vorig jaar, omdat het volume dat maandelijks door het Eurosysteem gezamenlijk wordt aangekocht per april 2017 is verlaagd van 80 miljard naar 60 miljard en vervolgens per januari 2018 naar EUR 30 miljard.
Last updated: 24 May, 2018 15:17