Friday, June 23, 2017

ABN AMRO versterkt aanbod in Duitse zakelijke markt met benoeming bankiers

ABN AMRO maakt drie nieuwe benoemingen in Duitsland bekend. Hiermee wil de bank het aanbod aan zakelijke klanten in dit land versterken. Andreas Weigel werd eerder deze maand Hoofd Food, Consumer & Retail. De heer Weigel werkte hiervoor drie jaar bij Lloyd's Bank, na een lang dienstverband bij Rabobank, waar hij leiding gaf aan het team voor kredietgerelateerd advies in Europa.

Verder heeft ABN AMRO Tim Pankoke met ingang van 1 juli 2017 benoemd tot Hoofd Technology, Media & Telecom en Services. Eerder werkte de heer Pankoke voor NIBC, BNP Paribas en Citigroup.

Martin Drosdek, tenslotte, wordt per 1 augustus 2017 Hoofd Sector Banken bij ABN AMRO in Duitsland. Hij is afkomstig van JP Morgan, waar hij 18 jaar in dienst was.

Alle drie de nieuwkomers zullen rapporteren aan Stefan Meine, die in januari 2017 als Hoofd Corporate Banking in Duitsland begon aan de opbouw van de activiteiten van ABN AMRO daar. De heer Meine en zijn team richten zich op de verbreding van het aanbod van financiële producten en oplossingen voor grootzakelijke klanten in Duitsland.

Zoals in augustus 2016 reeds bekend gemaakt is, heeft ABN AMRO de ambitie om te groeien buiten Nederland. In het bijzonder mikt de bank op uitbreiding van de corporate banking activiteiten in onze buurlanden en daarnaast het bedienen van internationale grootzakelijke klanten wereldwijd in specifieke sectoren waar de bank een vooraanstaande positie heeft.

Nieuwe keten Geldwisselkantoren in Nederland

Nederland is een nieuw geldwisselkantoor rijk. Geldwisselkantoor, een dienst van familiebedrijf Goudwisselkantoor, is met bijna zeventig locaties het grootste valutawisselkantoor van Nederland.

Eind 2016 verkreeg de organisatie de officiële wisselvergunning van De Nederlandsche Bank. Na een zorgvuldige voorbereiding zijn de wisselactiviteiten nu officieel gestart.

Met de komst van de euro zijn de mogelijkheden voor het wisselen van buitenlandse valuta sterk afgenomen. Veel banken en wisselinstellingen hebben hun wisselactiviteiten beëindigd of aanzienlijk teruggebracht. Geldwisselkantoor keert het tij door valuta wisselen weer lokaal mogelijk te maken. Vanaf heden kunnen bijna alle soorten buitenlands geld ingewisseld worden bij een kantoor in de regio.

Voor het wisselen van geld kan men altijd zonder afspraak terecht. Geldwisselkantoor accepteert niet alleen bankbiljetten maar wisselt ook buitenlandse munten in. Zelfs veel munten en biljetten die geen wettig betaalmiddel meer zijn kunnen worden omgewisseld. Dat geldt ook voor oude Nederlandse bankbiljetten.

Geldwisselkantoor vindt de privacy en veiligheid van klanten belangrijk. Daarom wordt er geen geld gewisseld aan een loket, maar in een aparte en discrete ruimte waar de klant zelf bij aanwezig is. Wisseltransacties worden contant uitbetaald.

Geldwisselkantoor gaat de wisselservice in de loop van dit jaar verder uitbreiden. Gangbare valuta zoals de Amerikaanse Dollar, Britse Pond en Zwitserse Frank zijn nu alleen op bestelling verkrijgbaar.

Thursday, June 22, 2017

ECB wil vanaf november 2018 directe betalingen mogelijk maken

De Europese Centrale Bank (ECB) wil een platform lanceren waarmee het mogelijk wordt om 365 dagen per jaar binnen enkele seconden een banktransactie te doen. Deze dienst moet operationeel zijn tegen november 2018. De dienst moet maximaal 0,002 euro per transacties gaan kosten in de eerste twee jaar na oprichting.

ING en Randstad helpen groeiende ondernemers aan nieuwe medewerkers

ING en Randstad starten een samenwerking die tot doel heeft om groeiende ondernemers in het mkb te helpen om inzicht te krijgen in de arbeidsmarkt in hun regio en sector. Ondernemers die bankieren bij ING kunnen via hun adviseurs een online persoonlijk rapport van vraag & aanbod van personeel krijgen. Het platform waarop Randstad exclusief voor ING klanten in het mkb belangrijke informatie over de arbeidsmarkt deelt, zoomt in op de sector en het werkgebied van de ondernemer. Deze informatie is normaliter alleen beschikbaar voor klanten en medewerkers van Randstad.

Ondernemers uit het middelgrote mkb (50 tot 250 medewerkers) zien het vinden en vasthouden van goed personeel als grootste bedreiging in de komende maanden. Zo bleek uit de TNS/Kantar enquête ten behoeve van het ING Ondernemersbericht van februari 2017. Herman Tange, directeur Zakelijke Dienstverlening ING: “Het vinden van goede medewerkers is een uitdaging waar ondernemers geregeld wakker van liggen. Zeker voor groeiende mkb ondernemers is dit een belangrijk issue. Als het niet lukt, ontstaat er financiële onbalans. Met deze unieke samenwerking met Randstad willen we ondernemers verder helpen in het nastreven van succes.”

Het mkb is de banenmotor van Nederland. Rond 70 procent van de werkgelegenheid bevindt zich in het mkb. Naast financiering hebben ondernemers die willen groeien ook goed personeel nodig. In een aantrekkende economie is het steeds lastiger om geschikte medewerkers te vinden. Zo berichtte CBS op 9 juni dat de arbeidsmarkt snel krapper wordt. Dit kan leiden tot een obstakel om verder te groeien. ING helpt haar klanten vooruit door niet alleen financieringsoplossingen te bieden, maar ook door ondernemers direct toegang te geven tot relevante expertise van Randstad in hun zoektocht naar geschikt personeel.

Nu de economie al een tijd aantrekt, verschuift de focus van ondernemers van overleven naar groei. Alje Kuiper directeur Strategie en Innovatie Randstad Groep Nederland: "Naast financieel advies blijkt up to date arbeidsmarktinformatie-advies voor ondernemers van levensbelang om hun bedrijf in de vaart van de groeiende economie op koers te houden. Zeker met de toenemende schaarste wordt human capital dé onderscheidende factor. Prachtig dat we in samenwerking met ING de ambitieuze MKB-ers sneller kunnen bereiken én ze met onze schat aan gegevens op deze unieke manier direct kunnen ondersteunen."

Het persoonlijk rapport waartoe de ING-ondernemers toegang krijgen, is relevant voor de ondernemer die verder wil groeien. Op basis van enkele vragen in een online tool krijgt de ondernemer inzicht over werknemers binnen de sector en het werkgebied van de onderneming. Ook krijgt de ondernemer direct toegang tot de experts van Randstad die verder kunnen helpen met personeelsvraagstukken.

Ploumen maakt afspraken met sector over verantwoord goud

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft met de goudsector afspraken gemaakt over het gebruik van verantwoord goud. Hiermee wil de goudsector laten zien dat van winning tot en met recycling van goud mens en milieu beter worden gerespecteerd. De partijen ondertekenden daartoe vandaag het zogeheten Convenant Verantwoord Goud.

Ploumen: 'De omstandigheden in goudmijnen in ontwikkelingslanden zijn vaak erbarmelijk. Dit is een belangrijke dag. Handelaren, juweliers, edelsmeden en elektronicabedrijven doen mee aan dit convenant. Hiermee wordt inzichtelijk of en in hoeverre de Nederlandse goudsector gerelateerd is aan die slechte werkomstandigheden en, heel belangrijk, wat we daaraan kunnen doen. Er zijn al bedrijven in de Nederlandse goudsector die hun uiterste best doen om van verantwoorde bronnen goud te kopen. Maar hier moeten alle bedrijven zich sterk voor maken. Dit convenant draagt daaraan bij, zowel in Nederland als daarbuiten. Ik roep dan ook alle bedrijven op zich aan te sluiten'.
Het convenant wordt gesteund door producenten van elektronica en sieraden, recyclers, maatschappelijke organisaties en de overheid. Een eerste concreet project tegen kinderarbeid is in Oeganda in gang gezet. In Nederland worden consumenten bij juweliers en elektronicawinkels nog dit jaar beter geïnformeerd over de herkomst van het goud.

Het convenant is vrijwillig maar de afspraken zijn niet vrijblijvend. Jaarlijks rapporteren de bedrijven over hun resultaten via een onafhankelijk secretariaat bij de Sociaal Economische Raad aan een monitoringscommissie en een stuurgroep. Bedrijven die hun afspraken niet nakomen, worden door de andere partijen hierop aangesproken en kunnen uiteindelijk zelfs uit het convenant gezet worden.
Het Convenant Verantwoord Goud is het 5e convenant dat wordt ondertekend. Eerdere convenanten die werden getekend betroffen textiel, banken, hout en plantaardige eiwitten. De convenanten volgen het SER-advies van 2014 over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Meer informatie is te vinden op de website www.imvoconvenanten.nl

Wednesday, June 21, 2017

Zon schijnt, geld rolt

In de zomer zijn Nederlanders positiever over de economie dan in andere jaargetijden. Het consumentenvertrouwen ligt in dit seizoen gemiddeld 1,5 punt hoger. Meer dan de helft van de consumenten denkt in de zomer meer uit te geven dan in andere seizoenen. In het echt zijn de verschillen in uitgaven per seizoen klein, zegt ING Bank. Zo laten we de euro’s in de zomer weliswaar rollen in de strandtent of op vakantie, maar spenderen we veel minder aan gas en licht. Ook nieuwe auto’s kopen Nederlanders vaker in de winter dan in de zomer. Dit blijkt uit een analyse van het ING Economisch Bureau.

De meteorologische zomer staat voor de deur, maar intussen is het al flink warm in Nederland. Als de zon schijnt lijkt iedereen vrolijker. Niet alleen over het weer, maar ook over de economie. Het consumentenvertrouwen ligt ’s zomers gemiddeld zo’n 1,5 punt hoger dan het langjarig gemiddelde. Vooral in de herfst zijn Nederlanders somber. Na de jaarwisseling schiet het vertrouwen dan weer omhoog. In januari is het consumentenvertrouwen gemiddeld 5 punten hoger dan in december. ‘Nieuw jaar: nieuwe ronde, nieuwe kansen’, zo lijkt de gedachte.

Goed weer helpt volgens de consument om de euro’s te laten rollen. Meer dan de helft van de consumenten zegt in de zomer het meest uit te geven. De winter, lente en herfst volgen op gepaste afstand als seizoen met de meeste uitgaven, in de ogen van consumenten

Alle Nederlandse huishoudens samen geven in de zomer inderdaad iets (1%) meer uit dan gemiddeld, zo blijkt uit cijfers van het CBS*. Dit komt vooral omdat juli en augustus beide 31 dagen tellen (en februari bijvoorbeeld slechts 28 of 29). Gecorrigeerd voor het aantal dagen per kwartaal zijn de verschillen echter klein: op een gemiddelde lentedag geven Nederlanders dan zelfs een fractie meer uit dan op een gemiddelde zomerdag.

Toch is het niet zo vreemd dat veel mensen denken dat ze in de zomer het meest uitgeven. In de zomer trekken mensen namelijk relatief vaak de portemonnee. Velen gaan op vakantie en laten dan de euro’s rollen. Daarnaast kopen consumenten in de zomer relatief veel kleding, geven ze meer geld uit in de horeca en aan uitjes. In de winter doen consumenten juist vaker minder frequente en ‘onzichtbare’ aankopen. Zo schaffen ze in de winter vaker een nieuwe auto aan. Dit is een eenmalige uitgave, die bovendien slechts één keer in de zoveel jaar plaatsvindt. Daarnaast nemen consumenten in de winter meer gas af om het huis te verwarmen. Maar ook dit is minder voelbaar in de portemonnee, omdat de energierekening meestal automatisch wordt afgeschreven en bovendien vaak in gelijke delen per maand.

Het weer kan de economische groeicijfers wel flink beïnvloeden. Zo was de afgelopen winter vrij warm. Nederlanders hoefden hierdoor veel minder gas te verstoken om hun huis warm en behaaglijk te houden. Dit scheelt hen een flinke duit bij de afrekening. Wel werd er minder gas opgepompt, hetgeen de economische groei drukte. Zo groeide de Nederlandse economie slechts 0,4% in het eerste kwartaal van 2017. Deze groei had flink hoger uitpakt, als er meer gas zou zijn opgepompt. Aan de andere kant zorgen warme winters wel voor minder vorstverlet voor bouwers. Dit kan juist een positief effect hebben op de groei.

Cryptogeld staat nog wankel in de kinderschoenen

Er zijn tussen de 2,9 en 5,8 miljoen gebruikers van cryptogeld in 38 landen. Het aantal actieve digitale portemonnees ligt tussen 5,8 en 11,5 miljoen, volgens zeer ruwe schattingen van de Cambridge Judge Business School. Het algehele beeld: een kleine volatiele markt.

Het onderzoek komt uitgerekend op het moment dat de waarde van digitale munten zoals Bitcoin en Ethereum door het dak schieten. Ooit kon je voor een Bitcoin amper een pizza kopen, maar dankzij de sterk gestegen koersen zijn de eerste cryptomiljonairs al een feit. De Bitcoin ging een dezer dagen zelfs al over de 3000 dollar heen. Maar het tij kan ook zomaar weer keren.

Groot verschil in gebruik creditcard wereldwijd

De verschillen in creditcardgebruik wereldwijd zijn enorm. Een werkzame Nederlander heeft gemiddeld 0,8 creditcards in bezit ten opzichte van ruim 2,5 creditcards per consument in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een marktonderzoek van Creditcard.nl, die de populariteit van de creditcard in verschillende landen in kaart heeft gebracht.

Inmiddels is de creditcard op wereldwijd niveau uitgegroeid tot een gangbaar betaalmiddel. Toch zijn er wel degelijk enorme verschillen in het aantal creditcardgebruikers in verschillende landen. In een groot aantal welvarende landen, zoals de VS, Canada, Japan, Zuid Korea en het Verenigd Koninkrijk heeft men meestal meerdere creditcards per persoon. Een aantal West-Europese landen, zoals Nederland, Duitsland en Frankrijk vormen op dit vlak echter een uitzondering.

Een werkzame Nederlander heeft gemiddeld 0,79 creditcards in bezit ten opzichte van ruim 2,5 creditcards per persoon in de VS. In het land van de onbegrensde mogelijkheden gebruikt men gemiddeld dertig keer vaker een creditcard om een rekening te betalen dan in Nederland. Gezien het grote aantal creditcardhouders en betalingen is het dan ook niet gek dat de totale creditcardschuld van de VS inmiddels uitkomt op zo’n 950 miljard euro.

Ook in een aantal Aziatische landen waar men veel creditcards in bezit heeft, zoals Japan, Taiwan en Zuid Korea ligt de gemiddelde creditcardschuld per inwoner behoorlijk hoog. In Taiwan bijvoorbeeld – waar men gemiddeld 4,68 creditcards per persoon heeft – kent men een schuld van gemiddeld 43.000 dollar per kaarthouder, blijkt uit een dossier van het Seven Pillars Institute.

Bij de directe buurlanden van Nederland ligt het aantal consumenten met een creditcard nagenoeg op hetzelfde niveau of zelfs iets lager. In Frankrijk heeft een werkzame consument gemiddeld 0,65 creditcards in bezit. Iets Zuidelijker, in Spanje en Portugal, ligt dit aantal in eens fors hoger. Net als in de VS heeft iedereen met een baan in Spanje gemiddeld ongeveer 2,5ecreditcard in bezit. Uit een analyse van de FCA (Financial Conduct Authority), een financiële toezichthouder in Engeland, blijkt dat cashbetalingen in Spanje nog altijd erg populair zijn, maar dat de creditcard vaak wordt gebruikt voor grotere betalingen in plaats van een normale bankpas (debitcard). Het is dan ook niet verassend dat veel consumenten in Spanje te maken hebben schulden die zijn ontstaan door uitgestelde betalingen met een kredietkaart. 

In opkomende markten, zoals die van China en India ligt het aantal creditcardgebruikers momenteel nog relatief laag, al wordt in dergelijke landen wel een groei geconstateerd.

Tenslotte deed Creditcard.nl ook onderzoek naar het marktaandeel (afbeelding) van de verschillende creditcardmaatschappijen. C is met een marktaandeel van 54 procent nog steeds marktleider. De creditcardmaatschappij was vorig jaar goed voor 139 miljard creditcardbetalingen. Daarna volgen Mastercard en het Chinese Union Pay met respectievelijk 67,3 en 38,3 miljard transacties in 2016. Het lijstje wordt gecompleteerd door American Express (7,2 miljard transacties), het Japanse JCB (3 miljard transacties) en Discover (2,3 miljard transacties).

Verbond tevreden over hoger beroep-uitspraak Kifid

Het Verbond van Verzekeraars is tevreden dat een eerdere uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid, met als strekking dat bij een verhoging van de premie van meer dan 10 procent bij schadeverzekeringen de verzekeraar een nieuw aanbod moet doen aan zijn klant en deze die moet accepteren, geen steun vindt in het recht. Dat heeft de Commissie van Beroep van het Kifid gesteld in een hoger beroepszaak die was aangespannen door een verzekeraar in samenwerking met het Verbond.
 
De uitspraak vorig jaar van de Geschillencommissie van het Kifid leidde tot veel onduidelijkheid en verbazing. Klanten hebben immers al de mogelijkheid om hun schadeverzekering bij premieverhogingen (veelal binnen 30 dagen) op te zeggen. Sowieso zijn de meeste polissen na een jaar dagelijks opzegbaar. Ook waarschuwden verzekeraars dat klanten, als de uitspraak zou worden gevolgd, mogelijk onverzekerbaar raken als ze niet zouden reageren op een nieuw aangeboden verzekeringscontract.

Het Verbond is dan ook verheugd dat de Commissie van Beroep alle bezwaren gegrond heeft bevonden. De commissie oordeelt dat de wederzijdse rechten en verplichtingen van de verzekeraar en de verzekerde voldoende in evenwicht zijn, mede omdat de verzekerde na het eerste verzekeringsjaar zijn polissen kan beëindigen. In dit stelsel is volgens de Commissie van Beroep ‘geen goede reden’ om onderscheid te maken tussen meer of minder ingrijpende wijzigingen van premie en voorwaarden, en het Verbond onderschrijft dat volledig.
 
Verzekeraars proberen altijd tot een beheersbare premieontwikkeling te komen en hun klanten over een eventuele stijging tijdig en helder te informeren. Soms een kan (grotere) stijging van de premie vanuit prudentieel oogpunt noodzakelijk en onvermijdelijk zijn, denk bijvoorbeeld aan exceptioneel grote schades als gevolg van veranderingen in het klimaat of veranderend overheidsbeleid.

Tuesday, June 20, 2017

Coulanceregeling: Nog één week de tijd om een aanvraag in te dienen

Met nog enkele dagen te gaan zijn er nog ruim 11.000 zogenaamde deposanten die nog in aanmerking komen voor een vergoeding als oud-rekeninghouder van een failliete bank. Zij kunnen nog tot uiterlijk 22 juni een aanvraag via de speciaal hiervoor geopende portal indienen. Op 22 juni 24.00 uur zal deze portal gesloten worden. DNB heeft nog zo’n 750.000 euro in kas voor deze deposanten.

De Nederlandsche Bank (DNB) is op 22 maart begonnen met de uitvoering van de coulanceregeling van de minister van Financiën voor consumenten die in het verleden aanspraak hebben gemaakt op het depositogarantiestelsel. Een deel van de voormalige klanten van DSB, Icesave, Indover en Van der Hoop komt in aanmerking voor aanvullende wettelijke rente over hun uitkering. Zij kunnen hiervoor een aanvraag doen bij DNB.  

Ruim 19.000 oud-rekeninghouders van deze failliete banken in aanmerking komen voor een vergoeding. Zij kunnen samen aanspraak maken op vergoedingen ter waarde van EUR 1,6 miljoen. Uitgesplitst naar bank:
◾EUR 1,3 miljoen voor oud-rekeninghouders van DSB
◾EUR 160.000 voor oud-rekeninghouders van Van der Hoop
◾EUR 130.000 voor oud-rekeninghouders van Icesave
◾EUR 4.550 voor oud-rekeninghouders van Indover

Betere scores VerzekeraarsInBeeld 2017

Consumenten zijn dit jaar beter te spreken over de klantbediening van hun verzekeraar dan in 2016. Dat blijkt uit de tweede editie van ‘VerzekeraarsInBeeld’ een onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door Kantar TNS in opdracht van het Verbond van Verzekeraars, naar de klantgerichtheid van 48 verzekeraars. Vanaf dit jaar ontsluiten ook de vergelijkingssites Independer, Pricewise en hoyhoy de informatie van VerzekeraarsInBeeld.

Op de website www.VerzekeraarsInBeeld.nl worden de scores vermeld op zes aspecten van klantbediening: klantgerichtheid, deskundigheid, klantcontact, duidelijkheid, vertrouwen en tevredenheid. Aan het onderzoek hebben bijna 11.000 klanten deelgenomen, die een cijfer hebben gegeven van een 1 tot 10. Op basis van deze scores is per label een gemiddeld cijfer berekend, op basis waarvan een ranglijst is samengesteld. Daarnaast zijn ongeveer 5.000 klantreacties opgenomen. Op VerzekeraarsIn-Beeld kunnen consumenten de prestaties van verzekeraars bekijken en verzekeraars onderling vergelijken.

Evenals vorig jaar scoort de Zeeuwse verzekeraar ZLM het best, met een gemiddelde waardering van 8,2. In de top vijf zijn dit jaar nieuw binnengekomen de verzekeraars VvAA (die voor de eerste keer deelnam) en Nh1816. Tegenover tien verzekeraars die in 2017 een iets lagere waardering kregen, scoorden 32 verzekeraars beter dan vorig jaar. Opvallend is dat met name de verzekeraars die vorig jaar relatief lager scoorden een inhaalslag hebben gemaakt.

“Ik ben er best trots op, dat de sector zo transparant is over hoe verzekeraars zich tot elkaar verhouden. Het is nuttig voor de klant die wil weten hoe zijn eigen verzekeraar presteert of die zich wil oriënteren in de markt. En het geeft een goede prikkel voor nog betere klantbediening, zo blijkt nu al”, aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars. Volgens Weurding is de toenemende aandacht van consumenten voor kwaliteit een goede zaak. “Een verzekering is meer dan de premie die je betaalt”.

De 48 deelnemende verzekeraars scoren het best op Deskundigheid en Contact. De grootste verbetering in klantwaardering is te zien bij Klantgerichtheid. VerzekeraarsInBeeld is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars dat beoogt de positie van de consument verder te versterken. Andere initiatieven in dit verband zijn de Verzekeringskaarten, de consumentensite www.vanatotzekerheid.nl en de digitale poliskluis www.mijnverzekeringenopeenrij.nl die later dit jaar wordt gelanceerd.

Toetsrente hypotheken voor derde kwartaal 5 procent

De AFM heeft de toetsrente voor het derde kwartaal van 2017 vastgesteld op 5 procent. Elk kwartaal bepaalt de AFM de toetsrente voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan 10 jaar. Voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan 10 jaar moet worden gerekend met een toetsrente om te bepalen of een hypotheek verantwoord is.

Voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan 10 jaar geldt de verplichting dat voor het bepalen of de hypotheek verantwoord is, wordt gerekend met de toetsrente. Als de werkelijke rente hoger is dan de toetsrente, dan moet er gerekend worden met de werkelijke rente. Door gebruik te maken van de toetsrente wordt voorkomen dat stijgingen van de rente na afloop van de rentevastperiode consumenten in de financiële problemen brengt.

Monday, June 19, 2017

ABN AMRO MeesPierson adviseert beperking rentegevoeligheid obligatieportefeuilles

ABN AMRO MeesPierson adviseert beleggers om de rentegevoeligheid (duratie) van hun obligatieportefeuilles te beperken. Daarmee speelt de private bank in op de mogelijk negatieve impact die een renteverhogingstraject van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) heeft. In dat geval stijgen namelijk ook de obligatiesrentes. Dit kan negatieve effecten hebben op de obligatiekoersen, omdat deze tegengesteld bewegen met obligatierentes.

De Fed besloot woensdag om - zoals verwacht - de beleidsrente met 0,25% te verhogen. Ook gaf de centrale bank details over het terugschroeven van haar balanspositie. Het rentebesluit van woensdag toont volgens ABN AMRO aan dat de Amerikaanse centrale bank toegewijd blijft in haar missie om te normaliseren. Dit houdt in dat de Fed ernaar streeft om de korte rente te verhogen tot normalere niveaus.

Mary Pieterse-Bloem, hoofd Obligatiebeleggingen bij ABN AMRO MeesPierson: "Het goede nieuws van de rentenormalisering van de Fed is dat deze groei-geleid is. Met andere woorden: deze komt voort uit het feit dat de economie groeit. We zien daarom beleggingsmogelijkheden in bedrijfsobligaties. Dan hebben we het specifiek over obligaties van bedrijven die profiteren van de verbeterende economische situatie."

In de aanloop naar het rentebesluit had de Fed de markten al voorbereid op een dergelijke beslissing. Pieterse-Bloem vindt de renteverhoging vanuit economisch perspectief begrijpelijk: "Recente banencijfers waren teleurstellend, maar in algemene zin doet de Amerikaanse arbeidsmarkt het erg goed. De zwakte in macrocijfers die we recent zagen, is volgens ons van tijdelijke aard en vormt geen reden tot bezorgdheid. De Fed ziet dat ook zo."

Betaalgedrag verandert naarmate men vaker reist

Uit een enquête onder 1000 Nederlanders blijkt dat het betaalgedrag verandert naar mate men vaker reist en ouder is. De ervaren reiziger maakt bijna drie keer zo vaak gebruik van zijn betaalpas in vergelijking met een onervaren reiziger. Een kwart weet niet dat het goedkoper is om met plastic te betalen, dan contant.

Mensen zijn onzeker over de betalingsmogelijkheden als ze op vakantie gaan. Driekwart van de reizigers zoekt voorafgaand aan de reis uit hoe zij op de betreffende bestemming kunnen betalen. Onervaren reizigers nemen twee tot vier keer zoveel contant geld op als ervaren reizigers. Dat komt omdat ze niet goed weten welk betaalmiddel wanneer het beste ingezet kan worden. Die onervarenheid leidt tot onnodige kosten. Drie op de tien reizigers geeft aan onverwachte kosten te hebben gehad vanwege de gekozen betaalwijze op reis namelijk door geld te wisselen en te betalen in een andere muntsoort.

Uit het onderzoek van Mastercard blijkt dat het betaalgedrag verandert naarmate men vaker reist en ouder is. De ervaren reiziger vertrouwt meer op zijn of haar betaalpassen dan op contant geld en kiest bewust voor een elektronisch betaalmiddel. Ervaren reizigers zijn ook veel beter op de hoogte van de voordelen. Ze maken bijna drie keer zo vaak gebruik van hun betaalpassen in vergelijking met een onervaren reiziger, ondanks dat het bezit van de bankpas en creditcard bij beide typen reizigers gelijk is.

Saturday, June 17, 2017

Beslissing over Fortis-schikking aangehouden

Gisteren heeft het Gerechtshof Amsterdam de procedure om de schikking tussen Ageas (het voormalige Fortis), de VEB en andere claimorganisaties verbindend te verklaren aangehouden. Bepaalde onderdelen van de schikking voldoen volgens het Gerechtshof nog niet aan de wettelijk vereisten.

Paul Koster, directeur van de VEB, reageert: 'De rechter heeft geoordeeld dat het moeizaam bereikte onderhandelingsresultaat de toets toch niet volledig kan doorstaan. Helaas zullen gedupeerde beleggers langer moeten wachten op eventuele compensatie van de schade.'

De partijen krijgen de mogelijkheid de schikkingsovereenkomst aan te passen en het Gerechtshof binnen vier maanden daarover te berichten.

Het is nu aan Ageas en de belangenorganisaties om de beschikking goed te bestuderen en te bezien of de schikking kan worden heronderhandeld. Dat zal niet eenvoudig zijn en alle partijen moeten dat willen, zegt de VEB.

Friday, June 16, 2017

Forse toename van crowdfunding lokale projecten in Nederland

Crowdfunding door burgers voor lokale maatschappelijke projecten neemt aanmerkelijk toe. In het jaar 2016 groeide deze vorm van crowdfunding ('civic crowdfunding') met 84 procent, gemeten naar het opgehaalde bedrag. Dit constateren lector Frank Jan de Graaf van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en zijn mede-onderzoekers in de Civic Crowdfunding-monitor, een grootschalige analyse die onlangs is uitgekomen.

De laatste jaren is het aantal initiatieven sterk gegroeid waarbij bewoners zelf geld inzamelen voor een maatschappelijk doel in hun omgeving, zoals een park, speeltuin, festival, of betere (informele) zorg in de buurt.

In 2013 werd nog maar zo’n 99.000 euro voor burgeriniatieven via crowdfunding opgehaald, in 2016 ging het om een bedrag van bijna 1,3 miljoen. In de meeste gevallen werkt de overheid ook aan deze ‘civic crowdfunding'-projecten mee, door bijvoorbeeld een deel van het bedrag bij te dragen.

De onderzoekers hebben voor de 475 crowdfundingprojecten in kaart. 65 procent van de projecten slaagt, dat wil zeggen dat ruim 80 procent van het beoogde bedrag wordt behaald. Van de overige projecten geldt dat de meerderheid helemaal niet van de grond komt; doorgaans halen ze niet eens 20 twintig procent van het streefgedrag.

Maatschappelijke rol blijkt belangrijkste waarde bij coöperatieve bank

Wat is de meerwaarde van een lokale coöperatieve bank met leden ten opzichte van een commerciële bank met klanten? Ryan van Hout, promovendus bij de Open Universiteit, heeft onderzocht wat de belangrijkste factoren zijn voor een goede relatie tussen een coöperatieve bank en haar leden in zijn proefschrift ‘Cooperative Banks: The strength of impact factors on the cooperative value orientation and their effects on the behavior of cooperative members’. De promotie vindt plaats op vrijdag 16 juni 2017 bij de Open Universiteit in Heerlen.

Een groot deel van de Nederlandse en Duitse banken zijn lokale coöperatieve banken. Deze banken zijn opgericht door leden met als doel het economisch welzijn van haar leden te verbeteren. Hierdoor bestaat een unieke relatie tussen bank en leden en is het belangrijk dat er een hoge waarde gecreëerd wordt voor de leden. Het gedrag van leden in deze relatie kan bestaan uit het bijwonen van activiteiten georganiseerd door de bank, het participeren in de ledenraad, het stemmen op statutaire vraagstukken en het afnemen van bancaire producten/diensten.

Op dit moment profiteren de coöperatieve banken onvoldoende van deze unieke relatie die zij het haar leden hebben. Als de bank optimaal de vruchten zou plukken van de relatie met haar leden, dan zou dit leiden tot een betere financiële prestatie voor de bank. Van Hout heeft met dit onderzoek meer kennis verkregen van het creëren van de ledenwaarde en wat het gedrag van de leden dan positief beïnvloedt richting de bank.

Om de leden gecommitteerd te krijgen en te houden is van belang hoe de bank zaken doet met haar klanten. Het streven naar winstmaximalisatie is niet het primaire doel. Adviseren vanuit het klantbelang en de verwachtingen van de leden omtrent gezamenlijke normen wel. Bovendien blijkt dat de individuele voordelen van het lidmaatschap nog niet eens zozeer de drijfveer voor de leden zijn, maar wel de waarden die door de lokale coöperatieve bank vanuit haar maatschappelijke rol creëert. Dit gaat dan om zaken als donaties of het organiseren van ledenactiviteiten om lokaal ondernemerschap te stimuleren.
Van Hout ontwikkelde een model waarin de factoren die ertoe leiden dat leden actief worden richting de coöperatieve bank worden getoond, zoals actieve participatie in door de bank georganiseerde activiteiten en door de afname van financiële producten/diensten.

Op diverse onderdelen kunnen Nederlandse en Duitse lokale coöperatieve banken als vergelijkbaar worden beschouwd. Het gaat dan over de producten en diensten die worden aangeboden, de governance, het lidmaatschap, enzovoorts. Maar, dit onderzoek toont ook meerdere verschillen aan tussen deze banken zoals het onderscheidend vermogen ten opzichte van commerciële banken.

Naast aanbevelingen voor academisch vervolgonderzoek doet Ryan van Hout ook aanbevelingen voor de coöperatieve banken in Nederland en Duitsland, zoals:
Helderder communiceren over gecreëerde ledenwaarde door de Nederlandse banken, zoals het stimuleren van de lokale economie.

Thursday, June 15, 2017

AFM legt boete op aan creditcardbedrijf ICS voor onverantwoorde kredietverstrekking

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 7 juni 2017 een bestuurlijke boete van €2.400.000 opgelegd aan International Card Services B.V. (ICS). De boete is opgelegd omdat ICS van juni 2012 tot maart 2015 meer krediet heeft verstrekt dan verantwoord was. Hierdoor hebben kaarthouders meer rente en kosten moeten betalen aan ICS en zijn ze mogelijk in financiële problemen geraakt.

ICS is een bank die haar klanten doorlopend krediet aanbiedt in de vorm van creditcards met een ‘Gespreid Betalen Faciliteit’. De AFM heeft meldingen van klanten van ICS ontvangen die opnieuw inkomensgegevens moesten verstrekken, waarna bleek dat hun inkomen ontoereikend was voor de eerder aan hen toegekende kredietlimiet. De AFM is vervolgens een onderzoek gestart bij ICS. In 26 van de 29 onderzochte dossier heeft de AFM overkreditering vastgesteld. Klanten van ICS mochten 15% meer betalingen met een creditcard doen dan volgens de kredietlimiet was toegestaan. Ook hield ICS bij de vaststelling van de kredietruimte ten onrechte geen rekening met eventuele kosten voor kinderen van de klant.

ICS heeft een regeling vastgesteld om gedupeerde kaarthouders te compenseren en heeft daarvoor een bedrag van circa €47.000.000 gereserveerd.

De AFM vindt een boete van 2.4 miljoen in dit geval passend. Bij de vaststelling van de hoogte van de boete heeft de AFM rekening gehouden met de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid, maar ook met de door ICS getroffen regeling om gedupeerde klanten tegemoet te komen.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Belfius sneller klaar met uitrol contactloos betalen

De Belgische bank Belfius is twee weken vroeger klaar met de uitrol van contactloos betalen met een Android-smartphone. Vanaf vandaag kunnen alle Belfius-klanten met een geschikte smartphone voortaan hun aankopen contactloos betalen via de Belfius Mobile app in alle winkels en verkooppunten die zijn uitgerust met NFC-terminals.

Na drie weken hebben 25.000 gebruikers van Belfius Mobile die nieuwe dienst al geactiveerd.

Een ander voordeel in vergelijking met andere oplossingen is dat alle betaalkaarten rechtstreeks in de app zelf beschikbaar zijn, waardoor de klant kan kiezen of hij contactloos betaalt met Bancontact, Maestro, Mastercard of Visa, afhankelijk van de omstandigheden of het soort van aankoop.

Actieve benadering klanten met aflossingsvrije hypotheken

Banken hechten eraan om risico’s bij klanten tijdig in kaart te brengen zodat deze klanten benaderd kunnen worden. Dat geldt ook voor klanten met een (grotendeels) aflossingsvrije hypotheek.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt - net als banken - dat klanten die potentieel risico lopen op het einde van de looptijd door een actieve benadering van de bank in beweging moeten worden gebracht.

Zowel de AFM als banken maken daarbij een beoordeling van de potentiele risico’s bij klantgroepen met een aflossingsvrije hypotheek in combinatie met een relatief hoge LTV en de betaalbaarheid als de klant op het einde van de looptijd de lening niet kan aflossen en graag wil blijven wonen. Daarbij moet uiteraard rekening worden gehouden met het vervallen van de renteaftrek en het pensioeninkomen. De banken en de AFM blijven over dit onderwerp in gesprek. Hierbij wordt onder andere gekeken naar over de omvang van de betreffende groep en de vraag onder welke omstandigheden een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek daadwerkelijk tot problemen kan leiden.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) benadrukt het belang voor klanten van sectorbrede aandacht voor het onderwerp. Banken stellen zich daarom proactief op in de discussie over effectieve manieren om klanten te activeren en te bewegen om bijvoorbeeld tijdig extra af te lossen op de hypotheekschuld.

De NVB en haar leden zullen daarom op verschillende manieren aandacht blijven vragen voor dit onderwerp: Het is voor klanten van groot belang dat zij potentiele (toekomstige) risico’s tijdig in beeld zijn zodat hierop actie kan worden ondernomen.

Wednesday, June 14, 2017

ABN AMRO wijzigt de basisrente op de meeste particuliere spaarrekeningen

Per 15 juni a.s. verlaagt ABN AMRO de (basis)rente met 0,05%. Zo verlaagt ABN AMRO de populaire Vermogens Spaarrekening naar 0,35%. De bonusrente blijft gelijk op 0,25% en de basisrente daalt van 0,15% naar 0,10%. Voor het vrij opneembare Direct Sparen daalt de rente van 0,20% naar 0,15%. Klanten zijn hierover geïnformeerd.

De verlagingen zijn een gevolg van de standen van de rentes op de geld- en kapitaalmarkt. Meer informatie over hoe de spaarrente tot stand komt, kunt u vinden in dit bericht. Hier vindt u een overzicht van de actuele spaarrentes.

Steeds meer afschrijvingslijsten openbaar

Het is een bekend fenomeen. Spullen die minder waard worden. Bijvoorbeeld door slijtage, zoals bij kleding het geval is. Of door afschrijving, onder meer van elektronica, omdat er nieuwe modellen op de markt komen. Verzekeraars hanteren daar eigen afschrijvingslijsten voor en die lijsten worden steeds vaker openbaar.

Zo’n negen maanden geleden stelde het televisieprogramma Radar het probleem aan de kaak: hoeveel afschrijving hanteert welke verzekeraar? Dat afschrijvingspercentage is bepalend voor de uitkering die een klant krijgt, stelt Radar, die op zijn site een verhelderend voorbeeld geeft. Radar claimde een twee jaar oude camera van 350 euro bij twee verschillende verzekeraars. De een schrijft de camera in drie jaar af en bij de andere is dat vijf jaar. Relevant om te weten, vindt Radar, want in het eerste geval bedraagt de uitkering 117 euro en in het tweede geval 210 euro. In de bewuste uitzending is daarom een pleidooi gehouden om de afschrijvingslijsten te publiceren, zodat zowel vergelijkingssites als Independer, maar ook consumenten de verschillende producten beter kunnen vergelijken. Na grote verzekeraars als a.s.r., Aegon en Nationale-Nederlanden heeft begin deze maand bijvoorbeeld ook Univé zijn afschrijvingslijsten openbaar gemaakt.

Het Verbond is blij met iedere stap die het imago van de bedrijfstak vergroot, maar benadrukt ook dat het in deze kwestie geen rol heeft. “Uit oogpunt van mededinging heeft het Verbond hier geen rol, maar uiteraard juichen wij het toe als verzekeraars zo transparant mogelijk willen zijn. We zijn niet voor niets druk bezig met de verzekeringskaarten, waarmee consumenten in één oogopslag kunnen zien waarvoor ze wel en waarvoor geen dekking hebben”, aldus directeur Harold Herbert.
Tweeten

Nederlanders tevredener over eigen financiën

Nederlanders waren vorig jaar gemiddeld iets positiever over de eigen portemonnee dan in 2013. Dat is een van de conclusies van het CBS na onderzoek naar twaalf uiteenlopende aspecten, variërend van financiën en carrière tot gezondheid, overheid en woonomgeving. De uitkomsten van dit onderzoek zijn gebaseerd op nieuwe cijfers.

Zo’n 60 procent van de volwassenen was in 2016 positief over deze elementen samen, tegen 56 procent in 2013. Dat wil zeggen dat het gemiddelde rapportcijfer van al deze levensaspecten samen een zeven of hoger was. Dit verschil tussen 2016 en 2013 is statistisch significant. De ondervraagden waren gemiddeld vooral meer te spreken over de eigen financiën.

In 2016 was 73 procent van de Nederlanders van 18 jaar of ouder tevreden over hun huidige  financiële situatie en had 47 procent geen zorgen over de financiële toekomst. Dat is meer dan in 2013, toen 68 en 40 procent van de Nederlanders dit aangaven.

Vooral 25- tot 35-jarigen en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn optimistischer geworden over hun financiën. Die laatste groep is echter nog steeds minder tevreden mee dan gemiddeld. Over andere aspecten van hun leefsituatie zijn de Nederlanders ongeveer even content als in 2013.

Tuesday, June 13, 2017

Danièle Nouy: ‘Regels verder harmoniseren’

De Europese wetgeving is minder geharmoniseerd dan deze zou moeten zijn.’ Dat zegt Danièle Nouy, hoofd bankentoezicht bij de Europese Centrale Bank (ECB), in een interview met Bank|Wereld online.

‘Mijn boodschap aan beleidsmakers is dat gefragmenteerde regelgeving risicoverhogend werkt en het Europese bankentoezicht complexer en duurder voor banken maakt. Als beleidsmakers de bankenunie en één Europese bancaire markt serieus nemen, dan zouden ze verdere harmonisering van de regels moeten nastreven.’

Danièle Nouy bracht vorige week een bezoek aan de Nederlandse Vereniging van Banken en haar leden.

Zij bevestigt dat de huidige lage rente van de ECB een grote uitdaging vormt voor banken. Nouy: ‘Daarom doe ik een beroep op de banken om de duurzaamheid van hun bedrijfsmodellen opnieuw tegen het licht te houden en deze aan de nieuwe omgeving aan te passen. Ze moeten proberen hun kosten te verlagen of nieuwe inkomenstenbronnen aan te boren.’


Professionele beleggers roepen ING uit tot beste aandelenhuis in de Benelux

ING is door internationale professionele beleggers uitgeroepen tot beste aandelenhuis in de Benelux voor 2017 bij de toekenning van de jaarlijkse Extel Awards. ING werd in vier belangrijke categorieën, Equity research, Equity Sales, Trading/Execution en Company & Expert Meetings, verkozen tot nummer 1. De winnaars van de awards zijn vanochtend bekend gemaakt.

Nils ten Berg, hoofd Equity Markets van ING: “Institutionele beleggers die actief zijn in de Benelux waarderen onze inspanningen. Zij hebben ING als beste aandelenhuis aangewezen in alle vier belangrijke categorieën van de Extel Awards. Daarmee is ING als beste aandelenhuis in de Benelux van 2017 naar voren gekomen, met ruim 20,7% van de stemmen.” Ook individuele salesmensen, traders en analisten van ING hebben goede waarderingen gekregen. Zo behaalden in de categorieën Sales en Research ING-medewerkers zowel de eerste als tweede positie. Ten Berg: “Dat zowel corporate klanten als institutionele beleggers ons waarderen is van betekenis voor onze dienstverlening als emissiehuis voor bedrijven, Equity Capital Markets. In de praktijk is dit terug te zien in het feit dat ING dit jaar tot nu toe bij alle beursgangen in de Benelux als adviseur betrokken was.”
.
De Extel Awards worden toegekend op basis van de resultaten van de jaarlijkse Extel Survey van WeConvene. Daarbij geven meer dan 15.000 professionele beleggers en 3200 buy side firms hun oordeel over de dienstverlening van hun aandelenbrokers. Voor meer informatie zie de website van Extel. In de bijlage het Extel-rapport met alle uitslagen voor de Benelux.
Last updated: 24 Jun, 2017 03:48